Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • W lewej kolumnie uprawnienia dotyczące dostępu do menu. Możesz określić czynności, które dany profil może wykonywać na poszczególnych stronach/podstronach menu. Możesz ograniczyć do wyłącznie podglądu, albo nawet ukryć całkowicie wybraną stronę.
  • W prawej kolumnie znajdują się uprawnienia związane z modułami: chociaż możesz zezwolić niektórym na dostęp do niektórych modułów, to tylko najbardziej zaufani pracownicy powinni mieć do nich dostęp.

 

Image RemovedImage Added

Dla każdej strony menu masz 5 opcji:

...