Child pages
  • Kontakty Sklepu

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Nazwa sklepu. Nazwa Twojego biznesu, powinna być krótka, będzie ona również używana dla całej Twojej korespondencji oraz w tytule strony.
  • Adres e-mail. Officjalny Oficjalny adres email e-mail dla Twojej firmy. Używaj adresu ogólnego, aby klienci widzieli , że otrzymują wiadomości z Twojego sklepu.
  • Rejestracja. Wskaż numer rejestracyjny firmy, który zależy od systemu prawnego dla Twojego kraju (Duns w USA, SIRET we Francji, KRS w Polsce). To pokaże, że twój biznes jest zarejestrowany, co pozytywnie wpłynie na zaufanie do Twojej firmy.
  • Linia 1/2 adresu sklepu/ Kod pocztowy, Miasto/Kraj. Podaj swoje oficjalne dane kontaktowe.
  • Telefon. Podaj oficjalny numer kontaktowy. Jeśli nie chcesz otrzymywać telefonów od klientów, niczego tu nie wpisuj.
  • Fax. Oficjalny numer Fax Twojego biznesu.

...