Child pages
  • Szablony - Ustawienia

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Nazwa szablonu
  • Wersja szablonu
  • Nazwa autora szablonu, strona internetowa, adres emaile-mail.
  • Podgląd szablonu

Ta część daje Ci dostęp do kilku przydatnych narzędzi, które pozwolą Ci szybko dostosować elementy bieżącego szablonu: logo w nagłówku, logo nagłówka e-mail, logo faktury, favicon, etc.:

...