Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Poziomy błędów służą również jako wartości dla funkcji "Pliki Log przez emaile-mail".

PrestaShop dodaje 5 wartość, który wskazuje, że administrator nie chce otrzymywać żadnych powiadomień, ani o poważnych, ani o drobnych błędach.

...