Child pages
  • Menadżer SQL

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Code Block
SELECT email FROM ps_customer

Wyświetlanie wszystkich adresów

...

e-mail klientów, którzy zapisali się do newslettera

Code Block
SELECT email
FROM ps_customer
WHERE newsletter = 1

...