Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Parametry mulitsklepu

Ta strona jest dostępna dopiero włączeniu funkcji "Multisklep"

 

Zmiana twojego sklepu w Multisklep jest bardzo prosta:

  1. Idź do preferencji->Ogólny.
  2. Znajdź opcję "włącz multisklep" i zaznacz "Tak"
  3. Zachowaj zmiany.

Zaawansowane ustawienia zyskają stronę "Multisklep", która będzie opisana szczegółowo w rozdziale "Zarządzanie wieloma sklepami".