Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Dashboard Activity

Dodaje blok do Pulpitu Back office w PrestaShop, który daje podgląd aktywności Twojego sklepu.

Dashboard Goals

Dodaje blok do Pulpitu Back office w PrestaShop, który prezentuje cele Twojego sklepu.

Dashboard Products

Dodaje blok do Pulpitu Back office w PrestaShop, który przedstawia tabelkę ostatnich zamówień oraz ranking produktów.

Dashboard Trends

Dodaje blok do Pulpitu Back office w PrestaShop, który pokazuje obecne trendy dotyczące sprzedaży, zamówień, wizyt etc w Twoim sklepie

Europejski numer VAT

Pozwala wprowadzić wewnątrzwspólnotowy numer VAT podczas tworzenia konta. Musisz wypełnić pole firma, aby możliwe było wprowadzenie numeru VAT.