Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Możesz zainstalować moduły bezpośrednio z tej strony. Po kliknięciu przyciska w „Instaluj” moduł jest instalowany, a Ty zostajesz przeniesiony do strony „Moduły”, gdzie na której możesz otworzyć stronę konfiguracji modułu, klikając na link „Konfiguruj”. Możesz również wrócić do strony „Marketing” w celu otwarcia konfiguracji strony albo usunąć, wyłączyć, zresetować lub odinstalować ten moduł, w zależności od jego statusu.

...