Child pages
  • Moduły Wyszukiwania i filtrów

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Moduły Wyszukiwania i filtrów

Blok prostego wyszukiwania

Ten moduł instaluje blok z polem wyszukiwania na stronie sklepu. Może on wyświetlić wyniki już po wpisaniu pierwszej litery. Moduł ten jest zainstalowany i włączony domyślnie i powinieneś go zostawić, aby ułatwić użytkownikom poruszanie się po sklepie.