Child pages
 • Moduły Funkcjonalności Front-Office

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Wyświetl różne linki i informacje w Stopce. możesz wybrać aby nie wyświetlać żadnej strony CMS w stopce odznaczając to ustawienie.
 • Łącza w stopce. Strony CMS zapisane tutaj pojawiają się w stopce strony. Tutaj często właściciele umieszczają strony dotyczące Warunków sprzedaży informacji o wysyłce itp.
 • Informacje w stopce. Możesz dodać jedną linię lub paragraf tekstu, który wyświetli się poniżej linków w stopce.
 • Wyświetla "Powered by Wspierany przez PrestaShop" w stopce. To dodaje linię w stopce z linkiem do strony PrestaShop. Zwróć uwagę, że ten link pojawi się pomiędzy Linkami stopki a tekstem informacyjnym.

...

 • Numer telefonu. Tutaj podaj dedykowany numer kontaktowy do obsługi klienta, jeśli nie posiadasz tej usługi pozostaw to pole pustympuste.
 • Adres e-mail. Tutaj dodaj dedykowany adres e-mail do obsługi klienta.

...

Te informacje domyślnie pojawiają się w stopce.

Cross-selling (Sprzedaż

...

krzyżowa)

Wyświetla blok "Klienci, którzy zakupili ten produkt, kupili również..." na każdej stronie. Możesz określić ilość wyświetlanych produktów (domyślnie ustawione jest 10).

...

Dodaje blok z informacją o ochronie danych osobowych. Na stronie konfiguracji możesz wprowadzić tekst z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
To ważny tekst, który bywa również ważny dla klientów i który wzmacnia wizerunek Twojej marki, postaraj się wprowadzić swój autorski tekst, który stosuje się do litery aktualnie obowiązującego prawa, zamiast przekopiowywać treść w z innego sklepu.

Blok Bezpieczeństwo

...

Wyświetla blok na stronie głównej z linkiem do strony Facebooka twojego sklepu, a takę także przycisk "Like" oraz zdjęcia osób, które polubiły Twoją stronę.

...

Dodaje blok, który wyświetla "Udostępnij na Facebooku" na stronach produktów. Naciśnięcie odsyła do konta klienta na Facebooka z wypełnionym linkiem do produktu.

...

Ulubione produkty

...

Dodaje link "Dodaj ten produkt do moich ulubionych" na stronie każdego produktu, jest to widoczne tylko dla zalogowanych klientów. Mogą poźniej Oni później dostać się do listy ich ulubionych produktów na istronie ich stronie ich konta, zakładać "Moje ulubione produkty".

...

Na stronie konfiguracji możesz określić liczbę promowanych produktów. Po zachowaniu tej wartości przejdź do wskazanych produktów i zaznacz, aby produkt był widoczny i dodatkowo widoczny w kategorii "Home" (nie usuwaj go z jego oryginalnej kategorii). Zachowaj zmiany, a produkt powinien pojawić się na stronie głównej. Powtórz tę czynność dla każdego promowanego produktu z osobna.

FIA-NET Sceau de Confiance

France only.

Turn your visitors into buyers by promoting trust in your site.

FIA-NET is a French third-party e-commerce trust partner: it protects both customers and online shops against credit card frauds and other malevolent activities.

You have to be a FIA-NET partner in order to use the module. Ask for more information here: http://www.fia-net-group.com/form_partenaires_fianet.php?p=185. Once you have your account details, you can configure the module with them, and the FIA-NET logo will be displayed on your front page. This logo is well known in France, and lets visitors know that your shop is trustworthy.

When configuring the module, you can choose to use the Test mode or the Production mode. The Test mode enables you to perform some test purchases and see how the FIA-NET system reacts.

Home Editorial (Editorial)

Dodaje blok w centralnej kolumnie Twojej strony z obrazkiem ponad tekstem, obydwa możesz edytować konfigurując moduł.
Możesz również przemieszczać ten blok korzystając z Edycji na Żywo.
Strona główna to pierwsza strona, którą będą odwiedzać odwiedzający Twój sklep. Tak więc upewnij się, że tekst oraz grafika są efektowne i przyjemne, a ponadto aktualizuj ją regularnie. Upewnij się również, że przetłumaczyłeś wszystko na pozostałe języki dostępne w Twoim sklepie.

...

Dodawanie/edycja zdjęcia.

Tip

Make sure that all the images have the exact same size, and that this size is reflected in the block's own size (in the "Slider configuration" section).

Clicking the "Add Slide" link brings you to a new screen.

 • Select a file. Note that you can have text on the image, and indicate the language of that text using the language selector.
  Additionally, this means you can have a different image for each language. But be aware they these images will be tied: same position, inability to delete one without deleting the others, etc.
 • Title. The title appears in the "Slides configuration" section, and helps you sort the images.
 • URL. You can choose to send the customer to a given page of your shop when he or she clicks the image. This is useful when the image promotes a certain product, category or manufacturer.
 • Legend. The alternate text to be used if somehow the image cannot be loaded. This is essential for accessibility.
 • Description. The text appears when the mouse pointer hovers over the image.
 • Active. You can disable an image whenever needed, for instance when the discount it promotes ends.

Language block

Displays a block of the available languages at the top of the homepage. This block enables the customer to choose the language in which he or she wants the shop to appear. If you do not want the customers to be able to change the shop's languages, then uninstall this block.

Layered navigation block

Displays a block with layered navigation filters. Layered navigation enables the customer to define cumulative criteria to filter category products, little by little providing more details in order to reduce the number of displayed products. This is a great tool for customers who know the details of what they want (color, condition, price range...), but are unsure how to find it.

When configuring the module, you are presented with 4 sections:

 • Indexes and caches. This module heavily relies on database index and its own content cache.
 • Existing filter templates. A filter template is the kind of navigation to which the customer has access to.
 • Build your own filter template. You can build various templates, which will serve as the basis for what the customer sees.
 • Configuration. You can further detail the way this module operates.

Indexes and caches

In order to work properly, layered navigation needs to be kept up-to-date with your latest products, product attributes and product prices – unless these never change. You should therefore regularly re-index the data, using the buttons provided here. They each have specific actions:

 • Index all missing prices. Only adds to the index the prices that were not indexed before. Much faster than the next button.
 • Rebuild entire price index. Adds to the index all the prices, whether they were already indexed before or not. Much slower than the previous button when you have many products.
 • Build attribute index. Adds to the index all the product attributes.
 • Build url index. Adds to the index the URLs for all the products.

You should update your indexes every time your products' data changes. As this can prove pretty painstaking or even boring, PrestaShop enables you to trigger the indexing automatically, using cron tasks. Add the provided URLs to your crontab, and you will not have to handle this yourself anymore. If you do not know about cron and crontab, ask your webhost about it.

Existing filters templates

Layered navigation is based on templates, or groups of criteria. There is one by default, named "My template", which makes use of all the available filters. You should create templates more adapted to your content or needs.

You can have as many templates as needed. This section enables you to edit and delete them when necessary.

Build your own filters template

The template builder enables you to specify what kind of filters your customers should have access to.

Creating a new template requires only three easy steps:

 1. Select categories. You can either create filter for the whole site, or on a per-category basis.
  You could for instance have the whole site display the price filter, while some categories can have additional filters.
  When choosing "Specific categories", a small window opens where you can choose in which categories this filter should be available.
  Note that filters do not automatically apply to sub-categories of the selected category: if there is no product on your "Home" category, then the layered navigation will not appear there.
 2. Selected filters. The number of available filters depends on the content of your shop. Six default filters will appear here: price, weight, condition, manufacturer, available stock and sub-categories. Along with these are the attribute groups for all products in the selected categories (with the number of products). Check a filter's box to move if from the "Available" section to the "Selected" one. You can move the filters up and down with your mouse cursor, which will influence their display in the front-page.
  Each filter has a two drop-down menu included:
  • Type of display. You can choose how the filter is displayed to the customer. The visualization depends on the type of the filter.
   • Numerical (price & weight): check-box, radio button, drop-down list. Note that only the check-box setting allows for multiple selection.
   • Alphabetical (all others): slider, inputs area, list of values.
  • Limit. If some of your categories have too many choices for a given filters, you can limit the number of displayed items using this selector.
 3. Name your template. Customers will not see the name, but it will prove very useful to you when you have to edit one template among the dozen or hundred you may create in the lifespan of your shop.

Note that saving the filter will not save the whole configuration: you have to save the filter first, then click on "Save configuration".

Configuration

Two options are available:

 • Hide filter values with no product is matching. If disabled, you will still see filters, even if they are useless because of the lack of matching product (which can make the layered navigation over-crowded with options).
 • Show the number of matching products. Displays the number after the name of the filter, between brackets. If there is no matching product, it will display "(0)".
 • Show products from subcategories. The filter applies to more than just the current category.
 • Category filter depth (0 for no limits, 1 by default). If the above option is enabled, you risk having too many products taken into account, and lose the interest of layered navigation. The depth is of 1 by default, but you can use even deeper sub-categories.
 • Use tax to filter price.
 • Allow indexing robots (google, yahoo, bing, ...) to use condition/availability/manufacturer filter. These four filters help you define whether search bots should be able to browse your navigation and index it. This can prove beneficial for SEO (search engine optimization).

These options apply to all templates and filters.

Link block

With this module, you can add links to the sites you want, or to pages of your shop.

The configuration page is divided in three sections:

 • Add a new link. Enables you to specify the link's name and URL, and whether it should open in a new page or not.
  When adding a link, do not forget the "http://" part. For instance, http://www.myprestashop.com.
  Note that it is often said that opening a link in a new page is bad practice. At the very least, you should keep your shop's own page in the same window.
 • Block title. Enables you to rename the link block itself, and even link to a page from the block's title.
 • Settings. Enables you to sort the links. By default the links are ordered by most recently added link. If you want to invert this setting, select instead "by oldest links" from the drop-down list.

At the bottom of the page, you will find all of the links that you have entered. If you would like to modify the links, click the edit icon. To delete a link, click the trashcan icon.

Manufacturers block

Displays a block of manufacturers/brands.

The block's content can be displayed in two ways: either as a list of links, or as a drop-down list. It can even display both, with the text links being limited in number, whereas the drop-down list gives access to all the manufacturers.
Manufacturers are displayed alphabetically.

My Account block

Displays a block containing links to the logged customer's various account pages: previous orders, package tracking, product returns, registered addresses, available coupons, etc. Once the client is connected, this block is displayed.

My Account block for your website's footer

This is the equivalent to the "My Account block" module (see above), but specifically designed to be used in the theme's footer.

New products block

Displays a block presenting the recently added products, in order to make them more visible. With this block, you can drive more traffic to your new products. You can set the number of visible links by configuring this module.

By default, a product is considered as new if it has been added to the shop's catalog in the last 20 days. You can change that setting in the "Products" page under the "Preferences" menu.
If you do not have recent product, displaying this block will hint that you do not renew your catalog much. Therefore, it is not recommended to enable the "Always display block" option for this module.

Newsletter block

Displays a block which invites your shop's visitors to subscribe to your newsletter.

In the configuration screen, you can set several options:

 • Would you like to send a verification email after subscription?. This is important, as it prevents unsuspecting people to be subscribed without their knowledge.
 • Would you like to send a confirmation email after subscription?. Likewise, a customer should always confirm they he or she chose to be subscribed to your newsletter. This way they cannot say you are sending them spam without their consent.
 • Welcome voucher code. You can thank new subscribers with a voucher code. For instance, you can offer them 10% off their next order.
  To create a new voucher code, go to the "Cart rules" page under the "Price rules" menu. See how to create a voucher in the "Creating Price Rules and Vouchers" chapter.

Payment logos block

Adds a block to display all payment logos.

The module's configuration page enables you to choose where to display these logos. Therefore, you should first create a CMS page where you would put the payment logos and descriptions for all the payment services you support, then link to that page from the module's configuration page.

Permanent links block

Adds a block on the front-end which displays permanent links to your CMS pages, such as sitemap, contact, etc.

Product Comments

Enables logged-in customers or visitors to leave a message on your product page. Comments will appear in a new tab right on the product page, next to the "More info" section. They can also rate your products, between 0 and 5 stars.
You can also manage comments from this module, such as moderate them or delete them.

Logged-in customers can also report spam or useless comments to you: when a comment is displayed on a product page, it has two options:

 • "Was this comment useful to you?" If the customer clicks "No", other visitors will see this.
 • "Report abuse". If the customer clicks this button, the comment goes to the "Reported comments" queue.

The configuration screen gives you access to several sections:

 • Configuration.
  • All comments must be validated by an employee. This makes sure that no spam or insult ever appears on your live site, which could ruin your content. Note that in some countries, validating content is akin to publishing them yourself, and therefore can make you responsible for their content.
  • Allow guest comments. You can allow non-logged visitors to publish comments too. Be careful, as this can greatly increase spam comments.
  • Minimum time between 2 comments from the same user. This prevents spam bot to fill your inbox with comments – or at least limits the impact.
 • Moderate Comments. If you chose to have comments validated by your staff before they are public, they will be displayed in this section, and can choose to put them offline if you feel they are detrimental.
 • Reported Comments. Customers can click a "Report abuse" link on any comment, which will bring it to your attention here. You can choose to dismiss the report and accept the comment, or remove the comment altogether.
 • Add a new comment criterion. You can motive your customers to leave comments by providing them with criteria, or "themes": text fields with a title indicating what the comment should be about, such as "scent", "taste", "robustness". This helps your customers come up with ideas for their comment.
  • Name. The name is visible to your customers, so choose a short and specific one.
  • Apply to. You can choose to have the chosen criterion field appear on all products ("Valid for the entire catalog"), or on a set of products.
   If you choose to restrict the criterion to a subset of your catalog (either some categories or some products), a new section will appear after saving your criterion: "Manage criterions scope". See below.
  • Active. You can disable a criterion at any time.
 • Manage criterions scope. This section only appears when you have at least one criterion that is restricted to a subset of your catalog.
  In the drop-down list, choose the criterion for which you want to set the scope. The page will reload with a table of all your categories or products (depending on the scope choice). Check the boxes for all the items that apply, and validate.
 • Manage Comments. This is where all the public comments appear. You can choose to delete them by clicking on the Delete icon, either one by one or in batch.

Product Payment logos block

Displays payment logos right on the product page. The configuration page makes you choose an image – which you have to build yourself by combining the logos of the payment methods you accept.

Products category

On each product page, displays suggestions of other products that are in the same category. This module is particularly useful for discovering what your shop has to offer.

In the configuration page, you can choose whether to display the other products' prices or not.

Product tooltips

Displays live notifications on your shop. This module helps the visitors know what is happening on your shop in real time. Whenever a visitor visits a product's page, three kinds of notification can be displayed over the content at the top right of the page:

 • The number of people who are currently also watching this page. In effect, it displays the number of people who have been on this page in the last 30 minutes, 30 being the default value, which you can change using the "Lifetime" option.
 • The last time this product has been bought.
 • The last time this product has been added to a cart.

The first option is always a nice thing to have. The other two are a bit trickier: on a successful product, it can be nice to see it has been recently bought; on the other hand, less-successful products will be seen as failures if they have not been bought for a long period of time.
This is why the "Do not display events older than" option is important: make sure not to change it to double-digit number, or you will without doubt make fewer sales of already-disappointing products.

RSS Feed (RSS products feed)

Enables you to generate a RSS Product feed for your shop's catalog. A RSS feed is a website content syndication format, which enables anyone to display the latest content from a website on another. 
With this module, loyal customers will be able to get regular updates about products added to your catalog, by adding this feed to their own feed reader, without the need to subscribe to your newsletter. Also, other websites will be able to display your new products on their page. Finally, search engines may use it to discover your new content.

Tip

In case of a multistore installation, you can display the new products from one shop, right in the sidebar of another of your shop using its RSS Feed Block module.

If you would rather not have your content be available to anyone online, disable this module.

RSS feed block

Adds a block displaying an RSS feed. A RSS feed is a website content syndication format, which enables anyone to display the latest content from a website on another. 
With this module, your visitors can stay informed about news from a site that you specify in the field provided in the module configuration. The RSS feed will then appear on the front of your shop in a block. Visitors can sign up for the RSS feed in this block.

This module has three configuration options:

 • Block title. Give the block a comprehensible name: you might not want your visitors to think that the content displayed is from your own website.
 • Add a feed URL. Do not put your shop's address in this field, as it could create an error.
 • Number of threads displayed. Usually, a RSS feed contains 10 to 20 of the latest articles from the source website. You could limit that to 5 or fewer, in order to not clutter your homepage with content other than your products.

Send to a Friend module

Displays a "Send to a friend" link at the bottom of every product pages. Clicking it opens a window where the customer can enter the name and e-mail of the person who he wants to tell about this product. The e-mail sent contains a simple link to the product's page.

This module can be important, because as a shop owner, you want to give your customers the opportunity to spread knowledge of your products and your shop.

Social networking block

Allows you to add extra information about social networks where your customers can find you. Specifically, you can indicate your account URLs for:

 • Facebook. Avoid using your own userpage! Try to create a page for your shop/company instead.
 • Twitter. Likewise, use your company's user account, not your CEO's.
 • Your RSS feed. A RSS feed is a special file that is generated automatically by your shop, and can be used by RSS readers tools (such as Google Reader) to send your latest news to your customers. While it is not a social network, it is an important aspect of sending regular news out there. Note: you must have the "RSS products feed" module installed in order for this to work.

Store locator block

Displays a block with a link to the store locator. If you do not have any physical location where customers can buy or at least retrieve products, then be sure to disable this module.

Your list of physical stores is available in the "Store Contacts" page, under the "Preferences" menu. By default, there are a handful of sample stores lists, which you should delete in order to replace them with your own.

The configuration page simply enables you to choose a picture to display as the link to the store locator.

Suppliers block

Displays a block of suppliers.

The block can display two types of content: either as a list of links, or as a drop-down list. It can even display both, with the text links being limited in number, whereas the drop-down list gives access to all the suppliers.
Suppliers are displayed alphabetically.

Tags block

Each of your products can have tags added to its description page. Basically, they help create on-the-fly categories of products which have the same tags, but this module makes tags even more useful by adding a block in one of the theme's columns, where the most popular tags are displayed in order of importance, with the most prominent ones using a bigger font.

In the configuration page, indicate how many keywords should appear.

Theme configurator

Helps you configure some aspects of your theme.

The configuration page for this module serves two purposes.

First, it gives you direct links to the most usual front-office settings: from this module, you can enable and disable a dozen of features, such displaying social buttons or the Facebook block. You can also access the Live Configurator (Live Edit) from here.

Second, the Theme Configurator itself makes it possible for you to easily attach images with links on specific home page hooks: home, top, left, right, footer. Each available language has its own tab with its own hooks that you can edit from here.

Top-sellers block

Adds a block displaying the shop's top selling products.

The configuration page enables you to set if the block should be displayed even when there is no product or even no product sale yet.

Note

The block is not present in the default theme at first. You will have to hook it to a location, for instance the right column.

To hook the module to the right column, go to the module's configuration page, then:

 1. Click the "Manage hooks" link at the top. You are taken to the "Positions" page.
 2. As you can see in the "Positions" page, the module does not appear in any hook. Click the "Transplant a module" button at the top right to hook the module.
 3. In the hooking tool, select "Right column blocks" from the "Hook into" drop-down list.
 4. Save your change, then reload the homepage to see the module's block appear. You can then change the module's location by using the Live Edit tool.

Top horizontal menu

Adds a new horizontal menu to the top of your store.

This is an important module: it adds a whole new block at the bottom of the header, where you can display links to the various categories and pages of your shop.
This is very useful, as it helps your customer quickly find their way through your shop. You can have simple links or menus with sub-menus, thus enabling customers to have a good bird's eye view of your content.

The "Menu top links" section of this module helps you build your menu with links to a selection of pages, categories or to individual products.

User info block

Adds a block that displays information about the customer:

 • Link to his or her cart, with a quick view of its content.
 • Link to the customer's account.
 • Link to log out of the shop.

Viewed products block

Displays the latest products that a customer has recently consulted. You can set the number of products shown using the "Products to display" field.

Wishlist block

Adds an "Add to my wishlist" link on all product pages. Logged-in customers can then build a wishlist of products from your shop, and send it as a link to their friends. A customer can have many wishlists.

The module also adds a "Wishlist" block on every pages of the shop, which only the customer can see. The block is there so that the customer knows exactly what is in it, and can review it regularly. The block features a "My wishlists" link to access the wishlists management tool.

The module's configuration page enables you to view your customers' lists: simply select a customer in the drop-down list to have the page reload with the chosen customer's lists, then choose a list to display.

Upewnij się że wszystkie zdjęcia posiadają ten sam rozmiar, i że ten rozmiar odpowiada temu przedstawionemu w ustawieniach bloku.

Naciśnij "Dodaj nowy" (mały krzyżyk po prawej stronie), zostaniesz następnie przeniesiony do nowego okna.

 • Wybierz plik. Wskaż plik, który ma znaleźć się w slajderze. Zwróć uwagę, że możesz mieć tekst na zdjęciu oraz wskazać język tego tekstu wybierając język. Dodatkowo może to oznaczać, że będziesz mieć osobne zdjęcia dla każdego języka. Ale uważaj, te zdjęcia są powiązane i usunięcie jednego spowoduje usunięcie reszty.
 • Tytuł. Tytuł pojawia się na liście zdjęć i pomaga Ci w sortowaniu zdjęć
 • URL. podaj adres, dokąd ma poprowadzić kliknięcie na zdjęcie w sliderze, czy to na stronę produktu, kategorii, czy producenta.
 • Nagłówek. Tekst alternatywny, który pojawi się w przypadku, kiedy zdjęcie nie mogłoby zostać wyświetlone
 • Opis. Tekst jaki pojawia się kiedy przycisk myszki najedzie na zdjęcie.
 • Włączony. Możesz włączyć/wyłączyć dane zdjęcie według potrzeby.

Blok selekcji języka

Dodaje blok do nagłówka strony, za pomocą którego klienci mogą wybrać wersję językową strony. Jeśli chcesz zablokować tę możliwość, to wyłącz ten moduł.

Blok nakładania filtrów nawigacyjnych

Wyświetla blok z filtrami nawigacyjnymi. Filtry pozwalają klientowi na nakładanie dodatkowych filtrów, które coraz bardziej będą zawężać ilość wyświetlanych produktów ze względu na podane kryteria. Do doskonałe narzędzie dla klientów, którzy znają pewne szczegóły tego czego szukają (jak kolor, rozmiar, stan), ale nie są pewni jak go znaleźć.

Podczas konfiguracji modułu przedstawione zostaną 4 części:

 • Indeksy i pamięć podręczna. Ten moduł opiera się ściśle na  indeksie oraz pamięci podręcznej bazy danych.
 • Szablony filtrów. Szablon filtrów, to ten rodzaj nawigacji, do której klient ma dostęp.
 • Dodaj nowy szablon. Możesz zbudować różne szablony, które będą służyć klientom jako baza do tego, co klient zobaczy.
 • Konfiguracja. Możesz doprecyzować sposoby, według których ten moduł będzie funkcjonować.

Indeksy i Pamięć podręczna

Aby moduł działał prawidłowo, filtry nawigacyjne muszą być aktualizowane o najnowsze produkty, atrybuty, ceny, chyba, że te nigdy się nie zmieniają. Dlatego też powinieneś regularnie przebudowywać index, używając przycisków, które się znajdują w tej części:

 • Indeksuj brakujące ceny. Dodaje wyłącznie ceny , które się nie znajdowały przedtem w indeksie. Działa szybciej niż kolejny przycisk.
 • Odbuduj cały indeks cen. Dodaje wszystkie ceny, te już kiedyś zindeksowane i te nowe. O wiele wolniejsze w działaniu od poprzedniego przycisku w przypadku wielu produktów.
 • Zbuduj indeks atrybutów. Dodaje do indeksu wszystkie atrybuty produktów.
 • Stwórz indeks URL. Dodaje do indeksu adresy URL do wszystkich produktów.

Powinieneś aktualizować indeks za każdy razem, kiedy dokonujesz zmian w danych dotyczących produktów. Jako że zadanie to może być monotonne, PrestaShop pozwala Ci na zautomatyzowanie wykorzystując Zadania Crona. Dodaj podany URL do zadań i nie będziesz musiał już się tym zajmować.

Szablony filtrów

Filtry nawigacji opierają się na szablonach, albo grupach kryteriów. Istnieje jeden szablon domyślny "My template", który korzysta ze wszystkich możliwych filtrów.  Powinieneś stworzyć szablony bardziej przystosowane do zawartości.

Możesz mieć tyle szablonów ile potrzebujesz.. Ta część pozwala na ich edycję i usuwanie według potrzeb.

Dodaj nowy szablon

Kreator szablonów pozwala Ci określić zakres filtrów do których będą mieli dostęp Twoi klienci.

Stworzenie szablonu wymaga wykonania trzech kroków:

 1. Kategorie używane dla tego szablonu. Możesz stworzyć filtr dla całej strony, albo ograniczonego do wybranych kategorii.
  Możesz na przykład ustalić, że filtrowanie ceny będzie dostępne w całym sklepie, podczas gdy niektóre kategorie będą posiadać dodatkowe filtry.
  Jeśli wybierzesz "Rozwiń wszystko", rozwinie się drzewo kategorii, gdzie będziesz mógł oznaczyć konkretne kategorie, dla których filtr powinien być dostępny.
  Zauważ, że filtry nie są automatycznie nadawane na podkategorie zaznaczonej kategorii: jeśli nie ma produktu  w kategorii "Home", to filtry nie pojawią się tam.
 2. Filtry: Ilość dostępnych filtrów zależy od zawartości Twojego sklepu. Sześć domyślnych filtrów pojawi się tutaj: ceny, wagi, stany, producenci, dostępności oraz podkategorie. Oprócz tego pojawią się grupy atrybutów dla wszystkich produktów z wybranych kategorii (Wraz z ilością produktów). Włącz wybrane filtry, aby zobaczyć ile filtrów ostatecznie znajdzie się w danym szablonie, możesz też zmieniać ich kolejność na liście co wpłynie również na kolejność ich wyświetlania na stronie.  
  Każdy filtr posiada dwa rozwijane menu:
  • Styl filtra: Możesz wybrać w jaki sposób filtr wyświetli się klientowi. Wizualizacja zależy od rodzaju filtra.
   • Numeryczne (cena i waga): check-box, przycisk, lista rozwijana. Tylko check-box pozwala na wielokrotny wybór.
   • alfabetyczny(pozostałe): slider, pole wyszukiwania, lista wartości.
  • Limit wyników filtra. Jeśli jakieś z Twoich kategorii mają zbyt duży wybór filtrów, możesz ograniczyć je używając tego ograniczenia.
 3. Nazwa szablonu. Klienci nie będą widzieć jego nazwy, ale dobra nazwa może przydać się w identyfikacji, kiedy będziesz już mieć wiele szablonów stworzonych w ramach działalności Twojego sklepu.

Pamiętaj, że zachowanie nowego szablonu to nie wszystko, musisz pamiętać zachować cała konfigurację.

Konfiguracja

Dostępne są następujące opcje:

 • Ukryj wartości filtrów, dla których nie ma produktów. Możesz zadecydować, czy chcesz zachować filtry nawet, gdy nie ma produktów, które im odpowiadają (co może jednocześnie przeładowywać całą nawigację o niepotrzebne filtry).
 • Pokazuj liczbę pasujących produktów. Pokazuje pomiędzy nawiasami liczbę produktów, które pasują do filtra, ich brak wyrażony zostanie w formie "(0)".
 • Pokazuj produkty z podkategorii. Filtr działa nie tylko na bieżącą kategorię ale na jej podkategorie.
 • Głębokość filtra kategorii (0 - bez limitu, 1 - domyślnie): jeśli głębokość będzie zbyt duża może to powodować wyświetlanie zbyt dużej ilości produktów.
 • Uwzględniaj podatek w filtrze ceny.
 • Pozwól robotom indeksującym (Google, Yahoo!, Bing, itp.) używać filtra Stanu/Dostępności/Producentów/Kategorii. Te cztery filtry określają czy boty wyszukiwarek będą mogły korzystać z tego sposobu nawigacji, oraz indeksować w ten sposób Twoje strony, to może być przydatne w pozycjonowaniu(SEO).

Te opcje zostaną nałożone na wszystkie szablony i filtry.

Blok własnych linków

Ten moduł pozwala na dodanie linków do witryn, lub stron na stronie głównej Twojego sklepu

Strona konfiguracyjna podzielona jest na 3 części:

 • Dodaj nowy link: Pozwala na dodanie adresu URL, Tytułu linku, oraz określić czy chcesz, żeby strona otwierała się w nowym oknie(lub nie).
  Gdy dodajesz link, nie zapomnij o  http:// do adresu.Wielu uważa, że otwieranie linku w nowym oknie to zła praktyka.
  Powinieneś starać się zachowywać stronę sklepu w tym samym oknie.
 • Nazwa bloku. Pozwala na zmianę nazwy samego bloku.
 • Ustawienia. Pozwala sortować linki. Domyślnie link są wyświetlane według kolejności dodawania. Jeśli chcesz możesz odwrócić kolejność.

Na dole strony znajdują się wszystkie dodane linki, możesz je tam edytować, a także usuwać.

Blok Producenci

Wyświetla blok produktów/marek.

Zawartość tego bloku, może być wyświetlana na dwa sposoby: albo jako listę linków,albo jako listę rozwijaną. Może też wyświetlać, gdzie ilość linków byłaby ograniczona a lista rozwijana dawałaby dostęp do wszystkich producentów.

Producenci są wyświetlani w porządku alfabetycznym.

 

Blok Moje Konto

Wyświetla blok zawierający linki do różnych stron zalogowanych użytkowników: poprzednie zamówienie, śledzenie przesyłek, adresy, kupony etc. gdy tylko klient jest zalogowany blok wyświetla się.

Moje konto - blok do stopki Twojej strony

Wyświetla to samo co Blok Moje Konto, tylko że jest przystosowany do stopki strony.

Blok nowych produktów

Blok który wyświetla ostatnio dodane produkty, aby je wypromować. Za pomocą tego modułu możesz podnieść ruch do nowych produktów.

Możesz określić ilość wyświetlanych produktów.

Domyślnie produkt nowy to produkt dodany w ciągu ostatnich 20 dni. Możesz zmienić to ustawienie w menu Preferencje->Produkty.

Jeśli nie posiadasz ostatnio dodanych produktów, blok może sugerować w ten sposób, że nie odświeżasz swojego sklepu zbyt często, dlatego nie poleca się włączać polecenia "Zawsze wyświetlaj blok".

Blok Newslettera

Wyświetla blok, który zaprasza odwiedzających Twój sklep to zapisania się do newslettera.

Okno konfiguracyjne zawiera kilka opcji:

 • Wysłać e-mail weryfikujący po zapisaniu się do newslettera? To ważne, chcesz być pewien, że ludzie naprawdę chcą się zapisać do newslettera, a nie jest to podszywanie się pod innych.
 • Wysłać e-mail potwierdzający po zapisaniu się do newslettera? Tak samo tutaj, chcesz, żeby ludzie byli świadomi, że się zapisują do newslettera i maile, które im wyślesz, nie będą traktowane jako spam.
 • Powitalny bon rabatowy. Możesz podziękować nowym subskrybentom kodem rabatowym. Na przykład możesz dać im 10% zniżki na kolejne zakupy.
  Aby stworzyć nowy bon rabatowy, idź do "Rabaty Grupowe" a następnie "Kody rabatowe". Aby zobaczyć jak stworzyć kod rabaty,  przeczytaj rozdział.

Blok logowania płatności

Dodaje blok z logotypami dostępnych płatności

Strona konfiguracji pozwala na określenie, na której stronie ma pojawić się ten blok.  Dlatego najpierw powinieneś stworzyć stronę zawierającą wszystkie loga oraz opisy używanych przez Ciebie płatności, a następnie połączyć ją za pomocą tego panelu konfiguracji.

Blok linków permanentnych

Dodaje blok do Front-Page, gdzie wyświetlane są linki permanentne do Twoich stron CMS, takich jakaś mapa witryny, strona kontaktowa, etc.

Komentarze produktu

Pozwala zalogowanym użytkownikom oraz gościom na pozostawienie wiadomości na Twojej stronie. Komentarze, będą pojawiać się w nowej zakładce strony produktu, obok części, więcej informacji. Mogą również oceniać produkty według pięciostopniowej skali. Możesz także zarządzać komentarzami za pomocą tego modułu, moderować je, a także usuwać.

Zalogowani użytkownicy mogą Ci również zgłaszać spam, albo nieużyteczne komentarze: Gdy komentarz wyświetla się na stronie produktu, masz dwie opcje:

 • "Czy ten komentarz był użyteczny?" Jeśli klient zaznaczy "Nie" inni odwiedzający będą to widzieć.
 • "Zgłoś nadużycie" Jeśli użytkownik, naciśnie ten przycisk, komentarz zalajkuje się do "Zgłoszone komentarze".

Panel konfiguracji daje Ci dostęp do kilku części:

 • Konfiguracja
  • Wszystkie komentarze muszą być zaakceptowane przez pracownika. To sprawi, że żaden spam, ani żadna obelga nie znajdzie się na Twojej stronie niezauważona. W niektórych krajach, akceptowanie zawartości jest jednoznaczne z publikacją przez siebie samego, więc odpowiedzialność za zawartość spada na Ciebie.
  • Pozwól na komentarze gościnne. Możesz pozwolić niezalogowanym użytkownikom na publikowanie komentarzy. uważaj, to daje duże pole do nadużyć oraz pojawienie się spamu.
  • Minimalny czas pomiędzy komentarzami tego samego użytkownika. To uniemożliwi dodawanie komentarzy botom i dzięki temu ochroni Cię przed spamem.
 • Komentarze oczekujące na moderację. Jeśli wybierzesz opcję moderacji komentarzy przez pracowników, to wszystkie komentarze będą się pojawiać w tej części, gdzie można zadecydować o akceptacji, lub usunięciu danych komentarzy.
 • Zgłoszone nadużycie. Gdy klient naciśnie "zgłoś nadużycie", to wybrany komentarz pojawi się w tej części do moderacji. Możesz zignorować zgłoszone nadużycie i zaakceptować komentarz, albo też usunąć komentarz jeśli zgłoszenie będzie prawdziwe.
 • Dodaj nowe kryterium do komentarzy. Możesz motywować swoich użytkowników do pozostawienia komentarza poprzez dostarczanie im kryteriów, albo "szablonów": czyli pól tekstowych z tytułem wskazującym czego powinien dotyczyć komentarz, na przykład "smak", "zapach", "użyteczność", to może pomóc klientom w pisaniu komentarzy.
  • Nazwa. Nazwa widoczna dla odwiedzających, tak więc wybierz krótką i specyficzną.
  • Nadaj na. Możesz wybrać czy dane kryterium będzie nadane wszystkim produktom, czy może tylko zestawom produktów.
   Jeśli wybierzesz ograniczenie wyświetlania kryterium do części katalogu, to po zachowaniu pojawi się nowa część "Zarządzanie zasięgiem kryterium".
  • Aktywne. Możesz włączyć/wyłączyć kryterium w każdej chwili.
 • Zarządzanie zasięgiem kryterium. Z listy rozwijanej możesz wybrać kryterium, które chcesz zawęzić do wybranej grupy.
  Po wyborze strona przeładuje się i pojawi się tabela z drzewem Twoich kategorii. Zaznacz interesujące Cię kategorie i zatwierdź swój wybór.
 • Zarządzanie komentarzami. Tu pojawią się wszystkie opublikowane komentarze. Możesz je usuwać pojedynczo, albo grupowo.

Blok logo płatności za produkty

Wyświetla logo płatności bezpośrednio na stronie produktu. Nas stronie konfiguracji wybierzesz obraz - który musisz zbudować, łącząc loga akceptowanych metod płatności.

Kategoria Produktów

Na każdej stronie produktu wyświetla propozycje produktów należących do tej samej kategorii. To szczególnie przydatny moduł, który pozwala odkryć klientom ofertę Twojego sklepu.

Na stronie konfiguracyjnej możesz określić, czy ceny podobnych produktów mają również zawierać ceny, czy też nie.

Podpowiedź produktu

Ten moduł wyświetla powiadomienia na żywo na stronach sklepu. Pozwala on odkryć użytkownikom, co dzieje się aktualnie w sklepie. Kiedy odwiedzający wchodzi na stronę produktu, może otrzymać 3 rodzaje powiadomień u góry strony:

 •     Liczba odwiedzających: W efekcie  wyświetla ilość osób, które odwiedziły tę stronę w ciągu ostatnich 30 minut, 30 to domyślna wartość, możesz ją zmienić określając "Długość okresu" w minutach.
 •     Data ostatniego zamówienia
 •     Dodano do koszyka: wyświetla datę, kiedy ostatni raz produkt został dodany do koszyka.

Pierwsza opcja jest dość interesująca, pozostałe są trudniejsze; w przypadku popularnych produktów, możesz wywoływać pozytywne wrażenie, te mniej popularne z kolei mogą stwarzać błędne wrażenie gorszych i wpływać w ten sposób na jeszcze słabszą sprzedaży.

Dlatego ważne jest, aby z tymi ustawieniami zaznaczyć również "Nie pokazuj wydarzeń starszych niż", co pozwoli uniknąć wyświetlania starych informacji.

Blok kanałów RSS

Dodaje blok, który wyświetla kanał RSS, pozwala to na wyświetlanie najświeższej zawartości strony na innych stronach lub w programach.

Za pomocą tego modułu, Twoi klienci mogą być informowani o nowościach, które określisz na stronie konfiguracji. Kanał RSS pojawi się na stronie głównej sklepu i stamtąd też użytkownicy będą mogli się zapisać do pobierania danych.

Ten moduł ma 3 opcje:

 • Nazwa bloku. Podaj zrozumiałą nazwę dla tego bloku.
 • Dodaj adres URL kanału. Nie podawaj adresu URL Twojego sklepu, to może wywołać błąd.
 • Ilość wątków do wyświetlenia. Zazwyczaj kanał RSS wyświetla od 10 do 20 ostatnich artykułów ze źródłowej strony. Możesz ograniczyć wyświetlanie do 5, aby nie zaśmiecać swojej strony głównej inną treścią aniżeli Twoimi produktami.

Wyślij do znajomego

Wyświetla odnośnik "Wyślij do znajomego" na stronie każdego produktu. Naciśnięcie go wywołuje okno, gdzie klient może podać nazwę oraz adres e-mail do osoby, której chce powiedzieć o tym produkcie. Wysłany e-mail zawiera link do strony produktu.

ten moduł może być przydatny, ponieważ jako sprzedawca, chcesz dać ludziom możliwość dzielenia się wiedzą dotyczącą Twoich produktów.

Blok społecznościowy

Pozwala na dodanie uzupełniających informacji dotyczących mediów społecznościowych, gdzie Twoi klienci mogą Cię odnaleźć. Dokładnie możesz określić adresy URL dla:

 • Facebooka. Unikaj podawania Twojej osobistej strony, raczej stwórz stronę sklepu firmy.
 • Twittera. Tak samo jak w przypadku Facebooka.
 • Twojego kanału RSS. to może być też przydatne do wysyłania informacji o nowościach do klientów. Chociaż nie jest to medium społecznościowe, to ważne aby dodawać często nowe informacje. (Uwaga, musisz mieć zainstalowany moduł RSS products feed"), aby to działało.

Blok sklepów

Wyświetla blok z linkiem do lokalizacji sklepu. Jeśli nie posiadasz sklepu fizycznego, gdzie klienci mogą kupić, albo odebrać produkt, wyłącz ten moduł.

Lista Twoich sklepów fizycznych jest dostępna w "Kontakty sklepu" menu "Preferencje". Domyślnie znajdują się przykładowe listy sklepów, które powinieneś usunąć i zastąpić własnymi.

Konfiguracja stron pozwala Ci na wybranie zdjęcia do obrazka jako odnośnika do lokalizacji sklepu.

Blok dostawców

Wyświetla blok dostawców, może wyświetlić dwa typy zwartości: albo jako listę linków, albo jako listę rozwijaną, może również wyświetlić obie ograniczając tekst, a gdzie lista rozwijana daje dostęp do wszystkich dostawców.

Blok Tagów

Każdy z twoich produktów może posiadać tagi dodane do jego strony opisu. Pozwala to tworzyć kategorie produktów na bieżąco posiadających te same tagi, a jednocześnie dodaje blok w jednej z kolumn szablonu, gdzie wyświetlone zostają najpopularniejsze tagi, a te najczęściej używane wyświetlone są większą czcionką.

Strona konfiguracji pozwala określić ilość wyświetlanych słów kluczowych

Konfigurator motywu

Pozwala na konfigurację niektórych aspektów Twojego szablonu.

Na stronie konfiguracji możesz włączać/wyłączać ustawienia wielu dodatków, takich jak przyciski mediów społecznościowych, wyświetlanie informacji kontaktowych etc. Masz też dostęp do edycji na żywo. Ponadto konfigurator pozwala na przypisanie obrazów do konkretnych zaczepów (punktów) na stronie głównej. Każdy język posiada osobną zakładkę gdzie możesz wprowadzić inne dane dla każdego kraju.

Blok najczęściej kupowanych

Dodaje blok do strony, gdzie wyświetlane są najczęściej kupowane produkty.

Konfiguracja pozwala określić ilość wyświetlanych produktów na stronie oraz określić, czy blok ma być wyświetlany nawet jeśli nie ma najczęściej kupowanych produktów.

 

Note

Ten blok nie jest dostępny w szablonie domyślnym, najpierw należy go zaczepić do odpowiedniego węzła na stronie, an przykład prawej kolumny.

    Aby go podłączyć wejdź na stronę konfiguracji modułu a następnie:

 1.  Naciśnij "Zarządzaj rozszerzeniami", zostaniesz przeniesiony do strony "Pozycje".
 2.  Jak możesz zauważyć blok nie jest przypisany do żądnego węzła. Naciśnij "Przemieszczanie modułu".
 3.  W narzędziu przemieszczania zaznacz "Prawa kolumna bloku" z menu "Dołącz do"
 4.  Zachowaj zmiany i przeładuj stronę główną aby zobaczyć blok. Możesz też zmienić jego położenie za pomocą Edytora na żywo.

Górne menu poziome

Dodaje nowe menu poziome do nagłówka.

To bardzo ważny moduł; dodaje całkowicie nowy blok na dole nagłówka, gdzie możesz wyświetlić odnośniki do różnych kategorii i stron Twojego sklepu.

To bardzo przydatne, i pomaga klientom łatwiej poruszać się po zawartości Twojego sklepu. Możesz mieć proste odnośniki, albo linki zagnieżdżone.

Część "Link górnego menu" pozwala na stworzenie menu z wybranymi stronami, kategoriami albo pojedynczymi produktami.

Blok info o użytkowniku

Dodaje blok z informacjami o użytkowniku:

 • Link do jego koszyka wraz z podglądem zawartości.
 • Link do konta klienta.
 • Link do wylogowania się ze sklepu.

Blok ostatnio przeglądane produkty

Wyświetla produkty ostatnio odwiedzane przez użytkownika. W konfiguracji możesz ustalić ilość wyświetlanych produktów.

Blok listy życzeń

Dodaje odnośnik "Dodaj do mojej listy życzeń" na wszystkich stronach produktów. Zalogowanie klienci mogą budować listę życzeń z produktów dostępnych w Twoim sklepie i wysłać linki do nich swoim przyjaciołom. klient może posiadać wiele list.

Moduł dodaje także blok "Lista życzeń" na każdej stronie sklepu, co widzi tylko klient. Znajduje się on tam po to, aby klient widział dokładnie co w nim jest i przeglądał go regularnie. Blok jest uzupełniony o link do "Moje listy", gdzie ma dostęp do narzędzia zarządzającego listami życzeń.

Konfiguracja modułu pozwala na przeglądanie listy życzeń Twoich klientów, wystarczy że wybierzesz klienta, a będziesz mógł przejrzeć jego listę życzeń.