Child pages
 • Moduły Administracyjne

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

http://doc.prestashop.com/display/PS16/Automatic+update.

Cron tasks manager

This module provides you with a cron-like tool: you can create jobs which will call a given set of secure URLs to your PrestaShop store, thus triggering updates and other automated tasks 

Zaawansowana zgodność z przepisami UE

Nowość w PrestaShop 1.6.1.0.

Moduł Zaawansowana zgodność z przepisami EU pomaga dostosować sprzedawcą swoje sklepy do najnowszych bardziej restrykcyjnych przepisów EU.

Jest on niezbędny dla sklepów w Europie..

Większość jego opcji ma na celu zapewnienie większej przejrzystości końcowym klientom przy czym.:

 • Bardziej szczegółowe etykiety cen ( Począwszy od podatku, kosztach wysyłki, opóźnieniach, wagi produktu itd.)
 • Zaawansowana strona wypłaty
 • Uzupełnianie treści prawnych dla wiadomości email.

Nie wszystkie z tych opcji będą użyteczne we wszystkich krajach, ale one wszystkie pomagają Twojemu sklepowi bardziej szanować przepisy handlu elektronicznego w EU.
Domyślne ustawienia to zalecane ustawienia. Możesz włączyć lub wyłączyć ustawienia.

Opcje etykiet

Upewnij się, że zostały przetłumaczone wszystkie pola we wszystkich dostępnych językach..

 • Szacunkowa etykieta dostawy (dostępne pordukty). Wskazuje szacunkowy czas dostawy dla produktów w magazynie. Pozostaw puste pole,a by wyłączyć tę opcje Domyślnym tekstem jest "Dostawa: od 1 do 3 tygodni".
 • Szacunkowa etykieta dostawy (produkty dostępne w magazynie) . Wskazuje przybliżony czas dostawy dla produktów dostępnych na składzie. Pozostaw puste pole, aby je wyłączyć. Domyślnym tekstem jest: "Dostawa od 3 do 6 tygodni".
 • 'Przed' Bazą cenową. Gdy produkt jest dostępny w sprzedaży wyświetla cenę bazową z etykietą "Przed"..
 • Podatek 'właczony./wyłączony.' Wyświetla czy podatek jest wliczony w cenę produktu (etykieta Podatek włączony/ wyłączony")
 • Etykieta opłata za wysyłkę "włączona/wyłączona". Wyświetla czy ceny wysyłki są wliczone w cenę, obok ceny produktu (Włączone/wyłączone ceny przesyłki)
  Po włączeniu upewnij się, że opcja "Wysyłka i płatność" jest powiązana ze stroną CMS w sekcji "Zarządzanie prawami autorskimi"  na ekranie konfiguracji. Etykieta będzie zawierać link do tej zawartości.
 • Etykieta waga produktu. Wyświetla wagę produktu (kiedy informacja jest dostępna i waga produktu wynosi więcej niż 1 kg).
 • Precyzja wagi produktu. Pomaga wybrać precyzyjny poziom wyświetlana produktu (na przykład: 1kg/1.01 kg) wartość nie może być ujemna.
 • Warunki odwoławcze w ToS. Obejmuje treść strony CMS "Warunki wycofania w ramach warunków świadczenia usług (ToS).
  Po włączeniu upewnij się, że opcja :Warunki wycofania"  jest powiązana z witryną CMS w sekcji " Zarządzanie prawami autorskimi" dalej w dół na ekranie konfiguracji. Etykieta będzie zawierać link do tej zawartości.
 • Odwołanie do wirtualnych produktów.  Dodaje obowiązkowe pole do wyboru, gdy koszyk zawiera produkt wirtualny. Użyj go aby zapewnić klientom świadomość, że nie można zwrócić produktu wirtualnego. 
 • 'Z' etykiety cenowej (w przypadku kombinacji) . Wyświetla etykietę 'Z" przed ceną produktów zawierających kombinacje. Ponieważ ceny mogą różnić się w zależności od kombinacji, ta etykieta wskazuje, że cena końcowa może być wyższa.
 • Górny tekst koszyka zakupów.  Dodaje niestandardowy tekst nad podsumowaniem koszyka.
 • Dolny tekst koszyka zakupów. Dodaje niestandardowy teks na dole podsumowania koszyka. 

Opcje funkcji

 • Włącz funkcje "Powiedz przyjacielowi"  Jeśli ta funkcja jest włączona, moduł  "Wyślij do przyjaciela" pozwala klientom wysłać do znajomego wiadomość e-mail z linkiem do strony produktu. Ta opcja zapewnia zgodność z prawodawstwem lokalnym, przed włączeniem upewnij się, że jest ono z nim zgodne inaczej e-maile można uznać za niechciane wiadomości komercyjne.
 • Włącz cechę 'Zmiana kolejności'. Jeśli ta opcja jest włączona, opcja "zmień kolejność" pozwala klientom na kolejną zmianę w kolejności od strony historii zamówień.  
  Przed włączeniem upewnij się jest ona zgodna z twoim lokalnym prawem, inaczej można ją uznać za towar nie zamówiony.
 • Włącz "Zaawansowaną stronę kontroli". Zastąp standardowy proces kontroli bardziej zgodnym z prawem (EU oczywiście). Ta opcja działa tylko w szablonie domyślnym- bootstrap, lub innymi kompatybilnymi metodami płatności (wiele modułów jest przystosowanych)  Po włączeniu zaawansowana strona transakcji zawiera następujące sekcje: metody płatności, podsumowanie adresów, umowę typu ToS, podsumowanie koszyka i przycisk "Zlecenie z obowiązkiem zapłaty".
 • Proponowany podatek od wysyłki i opakowania. Zamiast przypisywać grupę podatkową dla przewoźników i pakowania prezentów, średni podatek od produktu w koszyku jest wykorzystywany do obliczenia podatku od przewoźników i pakowania prezentów. Jest to bardzo przydatne w Niemczech.  .
  Po ich włączeniu podatek od kosztów wysyłki i pakowania prezentów będzie obliczany proporcjonalnie do podatków mających zastosowanie do produktów w koszyku. W efekcie oznacza to, że klient otrzyma ostateczną cenę "z podatkiem" na początku procesu zakupowego, a podatki z wysyłką i pakowaniem prezentów będą obliczane przez cały proces zakupów i pobierany na marginesie. 

Zarządzenie treścią prawną

Kilka opcji tego modułu. wymaga aby system "wiedział" do czego służą strony CMS. Jeśli nie ma żadnej strony dla niektórych powiązań, musisz je utworzyć. 

Integracja zawartości poczty elektronicznej

Za pomocą tego interfejsu można wybrać dokumenty które mają być umieszczone na dole, do standardowych wiadomości e-mail wysyłanych przez sklep - na przykład na stronie wszystkich faktur można umieścić tekstową treść "Warunki umowy sklepu".

Zawartość jest wybierana z ustawień sekcji "Zarządzanie prawami autorskimi" tego modułu. Jeśli nie ustawiono żadnej opcji, nie można wybrać zawartości do wysłania.

 

Menedżer zadań Cron

Ten moduł udostępnia narzędzie typu Cron, dzięki niemu będzie można tworzyć zadania, które będą wywoływały określony zestaw bezpiecznych adresów URL dla sklepu PrestaShop, a tym samym uruchamia aktualizacje i inne zautomatyzowane zadania.

CSV Export for Newsletters (newsletter)

Ten moduł powstał aby dać Ci możliwość eksportowania umożliwić eksportowanie kont e-mail zapisanych w twoim systemie do pliku CSV.
Twoi klienci mogą przekazywać Ci Tobie swoje adresy e-mail albo poprzez blok Newslettera znajdującego się na stronie głównej, albo zaznaczając pole "Tak" podczas rejestrowania się na stronie. Potrzebujesz tych adresów w celach marketingowych.
Podczas rejestracji, Twoi klienci mają dwie opcje do wyboru podczas rejestracji, pierwsza to zapisać się na newsletter, druga to otrzymywać informacje handlowe od twoich partnerów (Opt-In).

Eksportuj subskrybentów Newslettera

Pierwsza cześć pozwala Ci na wyeksportowanie wszystkich adresów e-mail zapisanych z bloku Newsletter z twojej strony głównej. Plik CSV, który powstanie po naciśnięciu eksportuj, będzie się składał z kolumn: customer id klienta , adres e-mail, data rejestracji, oraz adres IP. Za pomocą Excela, lub innego programu do obsługi arkuszy danych, będziesz mógł łatwo przefiltrować i posegregować otrzymaną tabelę.

...

Możesz również wziąć inne czynniki pod uwagę, użyj menu Subskrybenci newslettera, aby określić jedną z trzech możliwości:

 • Wszyscy klienci: pozwala Ci na zaznaczenie wszystkich adresów e-mail twoich klientów. To oznacza tych, którzy chcą otrzymywać o od Ciebie wiadomości jak i tych, którzy sobie tego nie życzą.
 • Subskrybenci: zaznaczy tylko tych klientów, którzy chcą otrzymywać newsletter.
 • Nie zapisani: zaznaczy tylko tych klientów, którzy chcieli otrzymywać newslettera.

Następnie możesz użyć menu Subskrybenci Opt-In, gdzie możesz posortować klientów, którzy wyrazili chęć otrzymywania maili od Twoich partnerów:

 • Wszyscy klienci: pozwala Ci na zaznaczenie wszystkich adresów e-mail twoich klientów. To oznacza tych, którzy chcą otrzymywać wiadomości od twoich partnerów jak i tych, którzy sobie tego nie życzą.
 • Subskrybenci: zaznaczy tylko tych klientów, którzy chcą otrzymywać newsletter od twoich partnerów.
 • Nie zapisani: zaznaczy tylko tych klientów, którzy chcieli otrzymywać newslettera od twoich partnerów.

 Gdy tylko nałożysz odpowiednie filtry, naciśnij "Eksportuj plik CSV" aby otrzymać plik ze wszystkimi adresami. Plik będzie się składać z następujących kolumn: customer IDId klienta, Nazwisko, Imię, adres e-mail, adres IP, oraz data rejestracji.

...

Email alerts (mailalerts) (Alarmy poczty)

PrestaShop pozwala Ci na wysyłanie powiadomień do Ciebie i do klientów w kilku przypadkach:

...

 • Nowe zamówienie. Włącz to, jeśli chcesz dostawać wiadomość za każdym razem, gdy pojawi się zamówienie.
 • Oczekiwanie na dostawię (Out of Stock).. Włącz to, jeśli chcesz być uprzedzany, jeśli gdy dostępność jakiegoś produktu spadnie poniżej określonego progu.
 • Ostrzeżenie pokrycia. Jeśli to włączysz, to będziesz otrzymywać powiadomienie, jeśli jakiś produkt będzie miał inne pokrycie czasowe niż określone (domyślnie 0).

...

 • wersję 1.3 - wymaga podania Twojego adresu e-mail, hasła i profilu na Google Analitics
 • wersja 3.0 - wymaga podania Twojego Client ID klienta, Client Secret oraz profilu.

Polecamy wersję 3.0 ponieważ 1.3 jest już przestarzała. Aby nowsza wersja zadziałała musisz także uruchomić dostęp OAuth postępując według tych instrukcji: https://developers.google.com/analytics/devguides/config/mgmt/v3/mgmtAuthorization

...

Strona konfiguracyjna poinformuje Cię od razu o brakujących obecnie ustawieniach:

...

Ten moduł został specjalnie stworzony da użytkowników PrestaShopa aby pomóc im w śledzeniu ich postępów jako sprzedawców internetowych, dzięki temu mogą zobaczyć dzięki temu jak ich biznes rozrósł się i rozszerzył w ciągu kilku dni, tygodni, miesięcy i lat. Moduł ten jest zainstalowany domyślnie.

Ten moduł dodaje system odznak i punktów podzielonych na 3 poziomy, które są częściami składowymi Twojego sukcesu w świecie Świecie e-commerce.

 • Funkcje. Śledzi Twoje użycie funkcji e-commerce takich jak SEO, Site Performance, Płatności etc.
 • Osiągnięcia. Śledzi uzyskanie pewnych określonych celów jak na przykład liczbę klientów, zamówień, obrót.
 • Międzynarodowe. Śledzi Twoją obecności obecność na rynkach międzynarodowych na całym świecie.

Im większy postęp odnotuje Twój sklep, tym więcej odznak i punktów otrzymasz.
Nie ma potrzeby rejestrowania się czy wypełniania formularzy, wszystko odbywa się automatycznie, wiemy jak bardzo jesteś zajęty. Używaj tego narzędzia aby napędzać twój swój sklep, obserwować postępy oraz kolejne osiągnięcia.

...

NVD3 (http://nvd3.org/) jest biblioteką JavaScript, która została stworzona, aby tworzyć piękne wykresy za pomocą D3.js (http://d3js.org/), biblioteką JavaScript stworzoną do obsługi dokumentów z danymi.
Ten moduł włącza wykresy NVD3 dla Twojego użytku dostarczając Ci efektowne wykresy.