Child pages
 • Pozycje we Front-Office

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Pozycje

...

we Front-Office

Table of Contents

Moduł Moduły często posiadają dwa widoki: Jeden w back-office (jego opcje, ekran konfiguracji etc), i drugi we Front-Office. Front-Office odpowiada za sposób oraz położenie modułu w obrębie szablonu Twojego sklepu.

...

Strona "Pozycje" wyświetla wszystkie dostępne węzły zaczepienia, a także przypisane do nich odpowiednie moduły. Wiele węzłów jest domyślnie pustych domyślnie, ale te najczęściej używane mają dziesiątki modułów (np. punkt displayHeader posiada domyślnie 34 moduły).

...

U góry strony znajduje się rozwijane menu, które pozwala na ograniczenie widoku do punktu, który Cię interesuje.
Domyślnie lista ta pokazuje wyłącznie węzły, gdzie możesz dodać funkcje. Zaznacz "Wyświetl nie pozycjonowalne niepozycjonowalne węzły", aby wyświetlić wszystkie węzły, nawet te, gdzie nie możesz nic przenieść.

W nagłówku każdego węzła znajduje się jego nazwa techniczna , oraz liczba przypisanych modułów. Tabela poniżej wyświetla je wszystkie.

Moduły są przedstawione w kolejności, z jaką pojawiają się w węźle.

Przemieszczenie modułu

...

do węzła zaczepienia

Istnieją dwa sposoby na przeniesienie modułu do węzła:

 • Naciśnięcie strzałki do góry/ w dół, aby zmienić kolejność modułu w węźle. Strona następnie zaktualizuje się i pokaże nową kolejność.
 • Przeciągnięcie i upuszczenie modułu na odpowiednią pozycję w ramach węzła:
  1. Umieść kursor na numerze pozycji modułu, kursor zmieni się w krzyżyk.
  2. Przeciągnij moduł na wybraną pozycję, ramka z modułem zostanie tam przeniesiona.
  3. Upuść moduł, a jego pozycja zostanie zmieniona i zapisana.

Dla większości modułów przemieszczenie można wykonać łatwo z poziomu Back-Office. Niemniej jednak istnieją moduły, które wymagają zmian bezpośrednio w kodzie.

Przypisanie modułu do węzła przypisania: Przemieszczenie

W PrestaShopie, PrestaShop czynność "przemieszczenia" modułu polega na przypisaniu go do konkretnego węzła. Możecie przypisać moduł do więcej niż jednego węzła.

Dwie Są dwie ważne sprawy kwestie przed przypisaniem modułu:

 • Niektóre moduły są ograniczone do przypisania wyłącznie dla wybranych węzłów.
 • Niektóre węzły  są stworzone, aby przyjmować tylko niektóre moduły.

...

Info

Upewnij się że wyłączyłeś pamięć podręczną przeglądarki (Cachecache) podczas testowania nowego modułu. Możecie Można ją wyłączyć w menu Zaawansowane->Wydajność.

Proces przemieszczenia posiada własny interfejs:

1. Idź Przejdź na stronę "Pozycje" w menu "Moduły".
2. Naciśnij przycisk "Przemieszczanie modułu" u góry na prawopo prawej. Pokaże się interfejs, gdzie wyświetli się wiele modułów.
3. Na Z listy rozwijanej liście "Moduł" , wybierz ten moduł, który chcesz przemieścić.
4. Z listy rozwijanej "Dodaj do", wybierz miejsce, gdzie do którego chcesz przypiąć moduł.
5. W polu "Wyjątki" podaj nazwę odpowiedniego(nichch) pliku(ów) odnoszącą (e) się do stron, na których nie chcesz, aby moduł ma się wyświetlałnie wyświetlać.
Można dokonać licznego wyboru, klikając na pliki przyciskając jednocześnie klawisz CTRL. Odznacz pliki także w ten sam sposób: CTRL + przycisk myszy.
6. Nie zapomnij na końcu zachować zmianyzmian.

Menu rozwijane "Dodaj do" pomaga określić, gdzie moduł może być przypięty.

Nawet jeśli lista daje kompletny obraz dostępnych węzłów, nie musi być ona dostatecznie jasna, jeśli chodzi o dodanie do konkretnego węzła. Nie krępuj się próbować z innymi węzłami, jeśli otrzymany rezultat nie odpowiada Twoim oczekiwaniom.

Modyfikacja modułu przemieszczonego

Każdy moduł posiada dwa przyciski na prawo w swojej komórce: jeden, aby modyfikować jego ustawienia, drugi, do odczepienia modułu.

Modyfikacje modułu odbywają się w tym samym miejscu, co w przypadku procesu przemieszczenia. Główna różnica sprowadza się do tego, że nie można zmienić pól "Moduł" oraz "Dodaj do", które są nieaktywne. Możesz Można tylko modyfikować pole "Wyjątki", który które funkcjonuje jak w przypadku procesu przemieszczenia opisanego powyżej.
Chociaż nie możesz modyfikować pól "Moduł" i "Dodaj do", to mogą one służyć jako przypomnienie aktualnej pozycji modułu, jeśli później będziesz chciał go przenieść.

...


Zawsze sprawdź, czy moduł pojawił się tam, gdzie powinien.

 

Usunięcie modułu z węzła

Moduł można usunąć z węzła na dwa sposoby:

 • usunąć jeden moduł: naciśnij na ikonę "Odepnij" po prawej stronie okna modułu.
 • usunąć wiele modułów: zaznacz kilka kolejnych modułów, w polu po lewej stronie każdego modułu, a następnie naciśnij przycisk na dole strony: "Uwolnij (unhook) wybrane".

Przemieszczanie modułów wizualnie: Edycja na żywo

Innym sposobem na przemieszczanie modułów jest zmiana ich pozycji w podglądzie na żywo który integruje stronę główną z narzędziem, które pozwoli CI na przemieszczenie wizualne modułów. Możesz przejść tam przechodząc przez menu Moduły, podstrona "Pozycje", po prawej stronie znajduje się przycisk "Uruchom edycję na żywo".

...

Warning

Pamiętaj, że po usunięciu modułu, musisz iść na stronę "Pozycje" i użyć formularza "Przemieszczanie modułu", aby ponownie go umieść w sklepie.

Gdzie przemieszczać moduły?

Moduły nie mogą być przemieszczone nie wiadomo gdzie: Wszystko zależy od węzłów danego szablonu i od tego z z czym dany węzeł może funkcjonować. W wyniku tego można przemieszczać modułu tylko w ich wybranym kontekście: moduły kolumn mogą być przemieszczone do środka kolumny, albo do innej kolumny, podczas gdy moduły strony głównej (te z środka strony) mogą być przemieszczone tylko w określone strefy.

Aby dać temu wyraz wizualnie, PrestaShop wskaże, gdzie moduł może być przeniesiony otaczając prawidłowe bloki zielonym tłem i obramowaniem, a złe czerwonym (w edycji na żywo).

Przemieszczanie modułu poprzez zmiany w kodzie

Info

Dotyczy to tylko ekspertów: musisz znać dobrze HTML i PHP aby zmienić cokolwiek w kodzie modułu

...