Child pages
  • Ustawienia płatności

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • dla niektórych, jedyną opcją jest Twój kraj Twojego sklepu.
  • dla innych, jedyne dostępne opcje są dostępne dla krajów, gdzie funkcjonuje dana usługa
  • wszystkie inne natywne płatności powinny działać ze wszystkimi krajami

 

  • płatności zależne są od państw, które obsługują daną metodę.
  • wszystkie pozostałe natywne moduły płatności powinny działać we wszystkich krajach.

Znajdź kraj, którego szukasz, według alfabetycznej listy i zaznacz/odznacz odpowiednie pola dla metod płatności, które chcesz udostępnić użytkownikom z danego kraju. Gdy tylko wszystkie ustawienia zostaną skonfigurowane, naciśnij "Zachowaj restrykcjeograniczenia" na dole u dołu tabeli.

Domyślnie wszystkie metody płatności są włączone dla kraju sklepu.