Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Po lewej stronie znajduje się lista wszystkich kategorii modułów wraz z liczbą dostępnych modułów w nich modułówdostępnych. Wybierz kategorię, aby zobaczyć moduły należące przynależne wyłącznie do niej.
Jedna z kategorii nazywa się "Ulubione" i jest pusta. Pozwoli Ci ona na gromadzenie i szybki dostęp do zebranie modułów, z których często korzystasz najczęściej i szybki do nich dostęp. Za pomocą polecenia "Oznacz jako ulubiony" (dostępnego pod trójkątem przy poleceniu "Instaluj"), możesz dodać wybrany moduł do ulubionych.

...

 • Niezainstalowany.
 • Zainstalowany, ale nieaktywny.
 • Zainstalowany i aktywny.
 • Zainstalowany i aktywny, ale z uwagamiostrzeżeniami.

Niektóre moduły posiadają znaczek "Popularne". Te moduły pochodzą Pochodzą one ze strony Addons i są płatne. Przycisk "Instaluj" został w ich przypadku zastąpiony znaczkiem z koszykiem zakupowym oraz ceną modułu. Jego naciśnięcie przenosi na stronę, na której można kupić moduł.

Info
titleRóżnica pomiędzy wyłączeniem a odinstalowaniem

Kiedy nie musisz dłużej używać jakiegoś modułu, możesz go albo odinstalować, albo wyłączyć. Efekty obu czynności są niemal takie same, : moduł nie jest dostępny, jego opcje nie będą już widoczne w panelu administracyjnym i jakikolwiek element, który dodawał on na stronie sklepu, zniknie.

Różnica polega na tym, że ustawienia modułu w przypadku jego wyłączenia zostaną zachowane na wypadek jego ponownego włączenia, podczas gdy odinstalowanie usuwa wszelkie dane powiązane z tym modułem.

Dlatego też powinno się odinstalowywać moduły wyłącznie w przypadku, gdy nie interesują Cię informacje z nimi powiązane i ich nie potrzebujesz. Jeśli jesteś pewien, że na pewno nie potrzebujesz tego modułu, możesz nawet nacisnąć przycisk "Usuń".

...

 • Niezainstalowane moduły:
  • Instaluj. Rozpocznie się instalacja modułu w PrestaShop. Moduł zostanie automatycznie włączony i może dodać nowe opcje w Twoim panelu administracyjnym.
  • Oznacz jako Ulubiony. Moduł zostanie dodany do listy Ulubionych.
 • Zainstalowane moduły:
  • Konfiguruj. Niektóre moduły posiadają stronę konfiguracji. W tym przypadku oferują link do konfiguracji, pod którym użytkownik właściciel sklepu będzie mógł uzupełnić wszystkie ustawienia.
  • Wyłącz. Po zainstalowaniu moduł zostaje automatycznie włączony. Możesz go wyłączyć, co usunie z panelu administracyjnego wszystkie jego funkcje, ale pozostawi w pamięci wszelkie ustawienia, na wypadek ponownego uruchomienia.
   • Włącz/Wyłącz na komórkach. To wyłączy działanie modułu na stronie sklepu przeglądanej na wszystkich urządzeniach mobilnych (smartfonach i innychin.)
   • Włącz/Wyłącz na tabletach. To wyłączy działanie modułu na stronie sklepu przeglądanej tylko na tabletach.
   • Włącz/Wyłącz na komputerach. To wyłączy działanie modułu na stronie sklepu przeglądanej tylko na komputerach.
  • Wyczyść. To przywraca ustawienia modułu do ich domyślnej wartości.
  • Odinstaluj. To polecenie wyłączy moduł i usunie dane z nim powiązane.
  • Oznacz jako Ulubiony. To pozwoli dodać moduł do ulubionych.
  • Usuń. To usunie całkowicie moduł z listy modułów i wymaże wszystkie dane z nim powiązane.

...

Info

Najlepiej oceniane moduły ze strony Addons mogą być promowane na liście Twoich modułów w zależności od Twoich ustawień lokalnych sklepu. Pojawiają się one wśród innych modułów, ale przyciski akcji z nimi powiązane nie są oznaczone jako "Instaluj", tylko pokazują cenę np. "30€". Naciśnięcie tego przycisku przeniesie Cię na stronę modułu, na której można go kupić, pobrać i zainstalować w sklepie.

...

W podstawowej konfiguracji strona "Moduły" pozwala wyłącznie na aktualizację modułów standardowych, czyli tych dołączonych do PrestaShoaPrestaShop. Jeśli kupiłeś moduły na stronie Addons i chcesz, by także one automatycznie się aktualizowały, musisz połączyć swój sklep PrestaShop z Addons.

...