Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Twoje moduły

Strona "Moduły" pod w menu "Moduły" daje Ci otwiera dostęp do listy modułów. Przeważnie powiadomienie pomoże Ci uzupełnić konfigurację zainstalowanych modułów, które nie są jeszcze gotowe do użycia: aktualizacja ich ustawień powinna sprawić, że powiadomienie zniknie, a Twój moduł będzie działać prawidłowo.Na tej stronie możesz instalować, odinstalowywać, konfigurować i aktualizować każdy moduł. Wszystkie moduły natywne są objaśnione w rozdziale im poświęconym. Ten rozdział wyjaśnia jedynie, jak działa strona modułów.

Powiadomienia

Poniżej nazwy strony są widoczne powiadomienia, które będziesz je otrzymywać po zainstalowaniu modułu. Przeważnie W większości przypadków powiadomienia pomogą Ci dokończyć konfigurację modułów, które zostały zainstalowane, ale nie są jeszcze gotowe do użytkuużycia: aktualizacja ich ustawień powinno powinna sprawić, że powiadomienie zniknie, a moduł będzie działać działał prawidłowo.

Image RemovedImage Added

Jeśli na stronie Addons pojawi się aktualizacja do dla któregoś z Twoich modułów, PrestaShop da Ci znać o tym oraz pojawi znać. Pojawi się przycisk "Uaktualnij wszystko" u góry strony. Naciśnij go, by zaktualizować wszystkie wymienione moduły.

Image RemovedImage Added

Lista modułów

Ta lista pozwoli CI pozwala na szybkie odnalezienie modułu, który chcesz zainstalować albo którego ustawienia chcesz zmienić jego ustawienia.
W pierwszej części możesz szukać określonego modułu , albo filtrować moduły, dopóki nie znajdziesz tego, którego szukasz.

Image RemovedImage Added

 • Pole wyszukiwania - moduły . Moduły zaczną się pojawiać, kiedy zaczniesz wpisywać ich nazwę.

 • Listy filtrowania - . Lista modułów automatycznie zostanie przeładowana po wyborze ustawienia i pojawią się moduły zgodne ze wszystkimi ustawieniami.

  • Zainstalowane i niezainstalowane - Przeważnie. Bardzo prawdopodobne, że będziesz chciał zmienić coś w zainstalowanym module , albo zainstalować nowy. To filtrowanie jest używane najczęściej używane.

  • Aktywne i nieaktywne - . Tylko zainstalowane moduły można konfigurować, stąd ten sposób filtrowania

  • Autorzy - możesz . Możesz filtrować moduły wg autorapo autorach. Standardowo tylko moduły autorstwa "PrestaShop" jest dostępnysą dostępne, ale gdy dodasz więcej modułówinne moduły, ten filtr okaże się bardzo przydatny.

Po lewej stronie znajduje się lista wszystkich kategorii modułów wraz z liczbą modułów w nich dostępnych dla nich modułów. Wybierz kategorię, aby zobaczyć moduły należące przynależne wyłącznie do tej kategoriiniej.
Jedna z kategorii nazywa się "Ulubione" i jest pusta. Pozwoli Ci ona na gromadzenie i szybki dostęp do zebranie modułów, z których często korzystasz . Możesz ustawić na ulubiony moduł za najczęściej i szybki do nich dostęp. Za pomocą polecenia "Oznacz jako ulubiony" (dostępny dostępnego pod trójkątem przy poleceniu "Instaluj"), możesz dodać wybrany moduł do ulubionych.

Moduły mogą mieć 4 statusy aktywności:

 • Niezainstalowany.
 • Zainstalowany, ale nieaktywny.
 • Zainstalowany i aktywny.
 • Zainstalowany i aktywny, ale z uwagamiostrzeżeniami.

Niektóre moduły posiadają znaczek "Popularne". The moduły pochodzą Pochodzą one ze strony Addons i są płatne, przycisk . Przycisk "Instaluj" został w ich przypadku zastąpiony znaczkiem z koszykiem zakupowym oraz ceną modułu. Naciśnięcie tego przycisku przeniesie Cię Jego naciśnięcie przenosi na stronę modułu, gdzie na której można go kupić moduł.

Info
titleDifference between disabling and uninstalling

When you do not have a use for a module anymore, you can either disable or uninstall it. The results of both actions are seemingly the same: the module is not available anymore, its options do not appear in your back-office and any element it added to your front-end have disappeared.

The difference is that disabling a module keeps its configuration safe for later re-enabling, while uninstalling it removes all of its configuration and database data.

Therefore, you should only uninstall a module if you do not care about its data or if you are certain that you would not need it. If you are really sure you do not want that module on your shop, you can even click on its "Delete" link.

Performing Actions on Modules

Here are the available actions, depending on the module's status:

 • Uninstalled modules:
  • Install. This will trigger the installation of the module on your installation of PrestaShop. The module will be automatically enabled. It might add new options to your back-office.
  • Mark as favorite. This will add the module to your Favorites list.
 • Installed modules:
  • Configure. Some modules have a configuration page. In that case, they offer a "Configure" link to access a new interface where the user will be able to adjust all its settings.
  • Disable. When installed, a module is enabled by default. You can disable it, which will remove its options from your back-office, but will keep its settings for a later re-enabling.
   • Disable/display on mobile. This will disable the front-office view of the module only for mobile devices (smartphones, etc.).
   • Disable/display on tablets. This will disable the front-office view of the module only for tables.
   • Disable/display on computers. This will disable the front-office view of the module only for desktop computers.
  • Reset. This will restore the module's settings to their defaults.
  • Uninstall. This will disable the module and delete its data.
  • Mark as favorite. This will add the module to your Favorites list.
  • Delete. This will remove the module from the modules list, and delete its files and folders from your server.

Image Removed

Info

Top ranking modules from Addons can be promoted to your module list, depending on your country settings. They appear among regular modules, but their action buttons are not labeled "Install" but instead "30 €", for instance. Clicking on the button takes you to the module's Addons page, from which you can log in, buy and download the module. From there on, you can install it on your shop.

Connecting to Addons

In the basic configuration, the modules' page will only let you update the default modules, the ones that were included in PrestaShop. If you have bought modules on Addons, the PrestaShop marketplace, and you want those to update automatically too, you have to connect your PrestaShop to Addons.

Click on the "Addons" link at the top of the screen: this will open a model window with a log in form. Simply fill in the form with your Addons connection details, and PrestaShop will now know (and update) the modules you have bought. Click on the "Addons" again, and it will display your account login.

Image RemovedImage Removed

...

Różnica pomiędzy wyłączeniem a odinstalowaniem

Kiedy nie musisz dłużej używać jakiegoś modułu, możesz go albo odinstalować, albo wyłączyć. Efekty obu czynności są niemal takie same: moduł nie jest dostępny, jego opcje nie będą już widoczne w panelu administracyjnym i jakikolwiek element, który dodawał on na stronie sklepu, zniknie.

Różnica polega na tym, że ustawienia modułu w przypadku jego wyłączenia zostaną zachowane na wypadek jego ponownego włączenia, podczas gdy odinstalowanie usuwa wszelkie dane powiązane z tym modułem.

Dlatego też powinno się odinstalowywać moduły wyłącznie w przypadku, gdy nie interesują Cię informacje z nimi powiązane i ich nie potrzebujesz. Jeśli jesteś pewien, że na pewno nie potrzebujesz tego modułu, możesz nawet nacisnąć przycisk "Usuń".

Wykonywanie czynności na modułach

Oto działania możliwe do wykonania w zależności od statusu modułu:

 • Niezainstalowane moduły:
  • Instaluj. Rozpocznie się instalacja modułu w PrestaShop. Moduł zostanie automatycznie włączony i może dodać nowe opcje w Twoim panelu administracyjnym.
  • Oznacz jako Ulubiony. Moduł zostanie dodany do listy Ulubionych.
 • Zainstalowane moduły:
  • Konfiguruj. Niektóre moduły posiadają stronę konfiguracji. W tym przypadku oferują link do konfiguracji, pod którym właściciel sklepu będzie mógł uzupełnić wszystkie ustawienia.
  • Wyłącz. Po zainstalowaniu moduł zostaje automatycznie włączony. Możesz go wyłączyć, co usunie z panelu administracyjnego wszystkie jego funkcje, ale pozostawi w pamięci wszelkie ustawienia, na wypadek ponownego uruchomienia.
   • Włącz/Wyłącz na komórkach. To wyłączy działanie modułu na stronie sklepu przeglądanej na urządzeniach mobilnych (smartfonach i in.)
   • Włącz/Wyłącz na tabletach. To wyłączy działanie modułu na stronie sklepu przeglądanej tylko na tabletach.
   • Włącz/Wyłącz na komputerach. To wyłączy działanie modułu na stronie sklepu przeglądanej tylko na komputerach.
  • Wyczyść. To przywraca ustawienia modułu do ich domyślnej wartości.
  • Odinstaluj. To polecenie wyłączy moduł i usunie dane z nim powiązane.
  • Oznacz jako Ulubiony. To pozwoli dodać moduł do ulubionych.
  • Usuń. To usunie całkowicie moduł z listy modułów i wymaże wszystkie dane z nim powiązane.

Image Added

Info

Najlepiej oceniane moduły ze strony Addons mogą być promowane na liście Twoich modułów w zależności od ustawień lokalnych sklepu. Pojawiają się one wśród innych modułów, ale przyciski akcji z nimi powiązane nie są oznaczone jako "Instaluj", tylko pokazują cenę np. "30€". Naciśnięcie tego przycisku przeniesie Cię na stronę modułu, na której można go kupić, pobrać i zainstalować w sklepie.

Łączenie się ze stroną Addons

W podstawowej konfiguracji strona "Moduły" pozwala wyłącznie na aktualizację modułów standardowych, czyli tych dołączonych do PrestaShop. Jeśli kupiłeś moduły na stronie Addons i chcesz, by także one automatycznie się aktualizowały, musisz połączyć swój sklep PrestaShop z Addons.

Naciśnij na "Brak połączenia z PrestaShop Addons" u góry strony. To wywoła okno logowania. Wypełnij je swoimi danymi potrzebnymi do logowania, a PrestaShop będzie mógł aktualizować zakupione tam przez Ciebie moduły. Po zalogowaniu pod tym linkiem możesz zobaczyć status Twojego zalogowania.

Image AddedImage Added

Jeśli moduły się nie aktualizują, sprawdź na wszelki wypadek, czy nadal jesteś zalogowany.