Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Jeśli klient pyta Cię o faktury, możesz przekierować go do części " Historia zamówień" jego konta, gdzie są przechowywane wszystkie dostępne przeznaczone dla niego fakturydokumenty są przechowywane.