Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Faktury

Za każdym razem, kiedy zamówienie zostanie potwierdzone Każdorazowo po potwierdzeniu zamówienia w Twoim sklepie, faktura zostanie wysłana zostaje do klienta faktura. Możes Możesz pobrać faktury dla pojedyńczego pojedynczego zamówienia na stronie zamówienia. Strona "Faktury" w menu "Zamówienia" pozwala Ci na pobranie wybranych faktur ze złożonych zamówień jednocześnie (w tym samym pliku PDF).

Możesz otrzymać plik PDF z wieloma fakturami zawierający wiele faktur na podstawie dwóch kryteriów:

 • według Według daty. Bardzo przydatneprzydatna funkcja, kiedy chcesz wydrukować faktury za konkretny miesiąc , czy kwartał. Zaznacz datę początkową i końcową, a następnie naciśnij na "generuj Generuj plik PDF wg według daty".
 • według Według statusu zamówienia. PrzydatneOpcja przydatna wtedy, jeśli gdy chcesz wydrukować np. zamówienia anulowane, zwroty etc. PrestaShop pokazuje liczbę faktur powiązanych ze statusem zamówienia.

W każdym z tych przypadków , faktury generowane są do pojedyńczego pojedynczego pliku pdf.PDF, po jednej fakturze na stronę. Nie możesz pobrać pojedyńczych plików na każdą z faktur na tej stronieTa strona nie pozwala Ci na pobranie odrębnych plików .PDF dla każdej z faktur, wystawionej w podanym okresie bądź dotyczącej określonego statusu zamówienia.

Info
Możesz łatwo spersonalizować wygląd faktury. szablon PDF znajduje się w katalogu /pdf. Pliki .tpl to tak naprawdę pliki html HTML z kodem Smarty dla danych dynamicznych. Możesz zmienić wygląd faktury, edytując plik "invoice.tpl".

Opcje faktur

Możesz określić, czy faktury powinny być dostępne od razu po złożeniu zamówienia, a także możesz określić Prefiks zdefiniować prefiks faktury , oraz numer faktury, który chcesz wyświetlać na jej wersji drukowanej faktury. Ta funkcja może pomóc jest pomocna w zarządzaniu kontem.

 • Włącz faktury. Kiedy wyłączone, twój Twój klient nie otrzyma faktury po dokonaniu zakupu. Będziesz odpowiedzialny za dostarczenie faktury, jeśli klient o nią poprosi.
 • Uaktywnij szczegóły podatków na fakturze. Nowość w wersji 1.6. Kiedy włączone, faktura wyszczególnia wszystkie różne podatki, które zostały nałożone w zamówieniu, zamiast przedstawiania ich przedstawiać je jedynie w formie jednej wartości procentowej.
 • Prefiks faktury. Domyślnie PrestaShop stosuje prefiks oparty na językukodach językowych: "IN" po angielskudla faktur angielskich, "FA" po francusku francuskich etc. Zamaist Zamiast tego możesz korzystać z sygli "EN" , czy "FR".  Możesz oczywiście określić dla każdego języka sklepu inny prefiks , albo nie musisz podawać go wcale podawać prefiksa.
  PrestaShop wygeneruje numery faktur wg twoich według Twoich ustawień:   "#IN000001", "#FA000002", etc.
 • Numer Fakturyfaktury. Jeśli prowadzisz już swoją działalność i miałeś już zamówienia i faktury wystawione przed PrestaShopemsklepem na PrestaShop, możesz wykorzystać tę opcję, aby rozpocząć numerowanie faktur od wyższego numeruwyższej wartości.
 • Tekst stopki. Możesz mieć Być może masz też spersonalizowany tekst w stopce faktury. Tekst będzie widoczny poniżej nazwy Twojego sklepu.
 • Wzór faktury. W zależności od szablonu , możesz używać więcej niż jednego stylu faktur. Przetestuj je z na testowym zamówieniemzamówieniu, aby wybrać ten, które bardziej Ci odpowiada. Jeśli znasz kod HTML, możesz utworzyć samodzielnie modele faktur i edytować już istniejące: znajdują się one w katalogu /pdf instalacji PrestaShop.
 • Użyj dysku jako cache dla faktur PDF. Możesz wybrać dysk serwera zamiast jego pamięci podręcznej jako miejsce do generowania faktur. I chociaż zmniejsza to zużycie pamięci serwera, to spowalnia sam proces generowania PDF, więc korzystaj z tego świadomie.

...

Jeśli klient pyta Cię o faktury, możesz przekierować go do części " Historia zamówień" jego konta, gdzie są przechowywane wszystkie dostępne przeznaczone dla niego fakturydokumenty są przechowywane.