Child pages
  • Zamówienia

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

NIE MOŻESZ USUNĄĆ ZAMÓWIENIA. W Europie opcja usuwania płatności lub informacji o zamówieniu i/lub faktury jest nielegalna. Dlatego też zastosowanie przycisku „Usuń” przy zamówieniach spowodowałoby uznanie oprogramowania PrestaShop za nielegalne w Europie.

Żeby usunąć domyślne zamówienie, zainstaluj moduł „Database Cleaner” (dostępny w domyślnej instalacji od wersji 1.5.4), otwórz jego pulpit konfiguracyjny i sprawdź część „Orders and customers” zanim klikniesz na „Check„Delete orders & fix”customers”.

Możesz wyeksportować listę zamówień, klikając w przycisk „Eksportuj” na górze strony.

...