Child pages
  • Zarządzanie załącznikami

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Zarządzanie

...

załącznikami

PrestaShop pozwala Ci na udostępnianie niektórych plików Twoim klientom przed zakupem.

Na przykład powiedzmyZałóżmy przykładowo, że sprzedajesz elektronikę i chciałbyśchcesz, żeby Twoi klienci mogli przeczytać dokument dotyczący funkcjonowania urządzenia. W tym celu możesz udostępnić odpowiedni do tego dokument, który będzie dostępny bezpośrednio na stronie .

Możesz zwyczajnie udostępnić instrukcję produktu w formacie PDF, pozwalając na jej bezpośrednie pobieranie ze strony produktu.

Każdy produkt może mieć własny załącznik, który możesz wskazać w zakładce "Załącznik" na stronie produktu (co zostało wyjaśnione wcześniej w tym rozdziale). Ta strona daje Ci dostęp do wszystkich pliku plików załączonych w sklepie. Jeśli potrzebujesz, możesz powiązać jeden plik z wieloma produktami , i dzięki temu przesłać go na serwer tylko raz.

...

Proces zapisania nowego załącznika jest dość prosty:

  1. Naciśnij na przycisk "Dodaj nowy załącznik", pojawi . Pojawi się formularz.
  2. Nazwa pliku. Podaj nazwę^pliku nazwę pliku we wszystkich językach.
  3. Opis. Podaj krótki opis w wymaganych językach.
  4. Naciśnij dodaj plik i zaznacz plik na komputerze do przesłaniana "Dodaj plik" w celu wybrania z Twojego komputera pliku, który ma być przesłany.
  5. Naciśnij na "Zapisz".

Zostaniesz następnie przekierowany do listy załączników, gdzie na której pojawi się Twój nowy plik. W ten sposób jest on dostępny dla wsyzstkich wszystkich produktów za pomocą zakładki "Załączniki".

Jednocześnie na stronie produktu pojawi się zakładka "Pobierz" na stronach produktu, skąd Twoi klienci będą mogli pobrać plik.