Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1.  Czy chcesz, żeby sklepy posiadały dwie różne ceny dla tego samego produktu (ponadto wyłączając z tego kwestię upustów dla klienta albo grupy klientów)
    Jeśli odpowiedź brzmi "tak", to powinieneś uruchomić multisklep.
  2. Jeśli klient kupuje w jednym sklepie, ale nie chcesz, żeby posiadał dostęp do historii swoich zamówień z drugiego sklepu(nawet jeśli klient posiada te same dane dostępowe do obydwu sklepów).
    Jeśli odpowiedź brzmi "tak", to powinieneś uruchomić multisklep:te sklepy nie będą dzielić koszyków oraz zamówień, a produkty dodawane w sklepie nr 1 nie będą widoczne w sklepie nr 2.

...