Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Advanced Stock Management

PrestaShop features a complete stock management feature: more than just merely listing how much of a specific product you have currently available, this menu enables you to list warehouses and get a proper view of your stock, its movement, your coverage, your stock orders, etc.

Not all merchants will have a need for this feature. It is therefore optional, and the classic "available quantity management" tool is still available.

You can enable the advanced management menu by going to the "Products" preferences page, at the bottom of which is the "Products stock" section. Select "Yes" for the "Enable advanced stock management" option.

...

Zaawansowane zarządzanie magazynem

PrestaShop pod pojęciem zaawansowanego zarządzania magazynami zamiast prostej listy z dostępnymi ilościami każdego produktu, oddaje do dyspozycji menu, które pozwoli Ci na zapisanie składów. Dzięki temu będziesz mieć jasny ogląd na swój magazyn, jego ruchy, pokrycie jakim dysponujesz oraz na ilość zamówień towaru, itp.

Ta funkcjonalność nie jest użyteczna dla wszystkich sprzedawców, tak więc ma ona charakter dodatkowy i “klasyczne” zarządzanie ilością jest nadal dostępne.

Możesz włączyć zaawansowane zarządzanie magazynem, wchodząc na stronę Preferencji -> "Produkty” na dole której znajdziesz sekcję “Stan produktów”. aby włączyć tę opcję wybierz “Tak” odnoszącą się do “Włącz zaawansowane zarządzanie magazynem“.

Ten rozdział składa się z:

Children Display