Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Administracja

...

Panelem Adminstracyjnym

Menu Administracja zawiera specjalny zestaw ustawień, które mają na celu określenie funkcjonowania PrestaShopa w ramach pracy zespołowej.

...