Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

Niektóre moduły posiadają strony konfiguracyjne, które z kolei dają Ci dostęp do kilku narzędzi i stron z informacjami.

 Na każdej stronie konfiguracyjnej, standardowe przyciski znajdują się u góry strony:

  • Wyłącz. Dezaktywuje moduł bez usuwania jego ustawień.
  • Odinstaluj. Dezaktywuje moduł i usuwa jego ustawienia.
  • Resetuj. Usuwa aktualne ustawienia i przywraca domyślne.
  • Sprawdź i aktualizuj. Sprawdza, czy jest dostępna nowa wersja modułu w repozytoriach PrestaShopa, lub na Addonsach, jeśli tak, aktualizuje go.
  • Konfiguruj zaczepy. To skrót do strony "Pozycje" menu "Moduły"; Stamtąd możesz zmienić pozycję modułu w front-office sklepu, albo uruchomić edycję na żywo.  Strona "Pozycje" jest skonfigurowana w ten sposób, że tylko możliwe węzły  są możliwe do wybrania.
  • Wstecz. Link do powrócenia na listę wszystkich modułów.

Na dole strony widnieje selektor "Zarządzanie tłumaczeniami", który zawiera skrót do strony "Tłumaczenia" zainstalowanych modułów. Tam możesz zaktualizować tłumaczenie modułu dla wybranego języka. Na przykład,aby lepiej dopasować je do swojego sklepu.

 

Some modules will not be installed from files on your server, but downloaded from the Addons website. It helps ensure that you always have the latest version of a module.

The "Must have" modules are also from the Addons website, but are not freely available. They are not listed in this chapter.

This chapter contains the following sectionsNiektóre moduły nie będą instalowane z plików na Twoim serwerze, ale będą pobierane ze strony Addons. To daje pewność, że będziesz posiadać najnowszą wersję modułu.
Moduły rekomendowane także pochodzą ze sklepu Addons, ale nie są one dostępne za darmo. Dlatego też nie będą one tutaj opisane.
Ten rozdział jest podzielony na następujące podrozdziały:

Children Display