Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Zarządzanie klientami

Musisz dobrze zadbać Dbałość o swoich klientów. Oznacza to, że musisz sprawdzać klientów oznacza konieczność sprawdzania, czy ich profile zawierają informacje niezbędne do wysyłki, odpowiadać odpowiadania na ich pytania, stworzyć specjalne grupy rabatowe, weryfikowaćtworzenia specjalnych grup rabatowych, weryfikowania, które zamówienia zostały zakończone, a które porzucone , i wiele więcejinnych.

Menu “Klienci” pozwoli Ci na sprawdzenie szczegółowych informacji dotyczących kont użytkowników, na stworzenie grup, którym będziesz mógł udzielić rabatówbędzie można przyznać rabaty, na wyświetlenie koszyków w trakcie realizacji, na zarządzanie serwisem posprzedażowym , itd.

Ten rozdział zawiera następujące podrozdziały:

...