Child pages
  • Połączenie z panelem administracyjnym

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

Nazwa jest zmieniana automatycznie przez PrestaShop. Należy uważać, aby zapamiętać nazwę folderu podczas pierwszego uruchomienia go po instalacji!

Przejdź  Przejdź na stronę logowania do panelu kontrolnego.

...