Child pages
  • Połączenie z panelem administracyjnym

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Termin PrestaShop back-office, stosowany w tym przewodniku, oznacza panel administracyjny Twojej witryny PrestaShop. Większość czasu spędzisz właśnie w tym panelu, ponieważ wszystko, co widzi użytkownik obsługiwane jest z back-office: dodawanie/edytowanie/usuwanie produktów, obsługa przewoźników, tworzenie paczek i bonów zakupowych, utrzymywanie kontaktu z klientami, udoskonalanie sklepu itd.
W trakcie procesu instalacji, ze względów bezpieczeństwa, nazwa folderu /admin zmieniona zostaje na unikalną dla Twojego sklepu (na przykład /admin7809). Użyj nowej nazwy folderu, by uzyskać dostęp do back-office (przykładowo: http://myprestashop.com/admin7890).

...

Info

Nazwa jest zmieniana automatycznie przez PrestaShop. Należy uważać, aby zapamiętać nazwę folderu podczas pierwszego uruchomienia go po instalacji!

Przejdź  Przejdź na stronę logowania do panelu kontrolnego.

 

Wpisz adres e-mail i zarejestrowane hasło zarejestrowane podczas instalacji. Kliknij przycisk „Zaloguj się”, a zostaniesz przeniesiony do pulpitu, swoistej strony powitalnej back-office.

...