Child pages
  • Połączenie z panelem administracyjnym

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Termin PrestaShop back-office, stosowany w tym przewodniku, oznacza panel administracyjny Twojej witryny PrestaShop. Większość czasu spędzisz właśnie w tym panelu, ponieważ wszystko, co widzi użytkownik obsługiwane jest z back-office: dodawanie/edytowanie/usuwanie produktów, obsługa przewoźników, tworzenie paczek i bonów zakupowych, utrzymywanie kontaktu z klientami, udoskonalanie sklepu itd.
W trakcie procesu instalacji, ze względów bezpieczeństwa, nazwa folderu /admin zmieniona zostaje na unikalną dla Twojego sklepu (na przykład /admin7809). Użyj nowej nazwy folderu, by uzyskać dostęp do back-office (przykładowo: http://myprestashop.com/admin7890).

...

Info

Nazwa jest zmieniana automatycznie przez PrestaShop. Należy uważać, aby zapamiętać nazwę folderu podczas pierwszego uruchomienia go po instalacji!

Przejdź  Przejdź na stronę logowania do panelu kontrolnego.

Image RemovedImage Added

 

Wpisz adres e-mail i zarejestrowane hasło zarejestrowane podczas instalacji. Kliknij przycisk „Zaloguj się”, a zostaniesz przeniesiony do pulpitu, swoistej strony powitalnej back-office.

Image RemovedImage Added

Począwszy od tego momentu, możesz rozpocząć konfigurację sklepu i sprzedaż produktów swoim klientom.

...