Child pages
  • Szkolenia

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Szkolenia

Niniejszy przewodnik użytkownika PrestaShop to praktyczna instrukcja korzystania z oprogramowania PrestaShop. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej, PrestaShop oferuje różnego rodzaju szkolenia. Są one dostępne dla każdego, kto chciałby doskonalić i opanować oprogramowanie PrestaShop.

Oferujemy trzy różne sesje dostosowane do Twoich potrzeb i umiejętności:

Jeśli chcesz otrzymać dodadkowe dodatkowe informacje oraz poznać wymagania dotyczące szkoleń, odwiedź następującą stronę: http://www.prestashop.com/en/training.