Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

PrestaShop 1.6

...

Przewodnik użytkownika

PrestaShop presents a comprehensive, intuitive user administration panel, and gives you hundreds of standard functions that can be adapted or personalized in order to respond to all of your needs.

This user guide will help you familiarize yourself with all of PrestaShop’s features. You will also be able to efficiently manage your PrestaShop site. While the majority of it is aimed at shop owners, the first chapter serves as an introduction to the front-office interface, which can be helpful to everyone.

You can post all of your questions directly on our przedstawia kompletny, intuicyjny dla użytkownika panel administracyjny i oferuje setki funkcji standardowych, które mogą być dostosowane i spersonalizowane do Twoich potrzeb. 

Niniejszy przewodnik użytkownika pomoże Ci zapoznać się ze wszystkimi funkcjami PrestaShop. Pozwoli Ci tym samym skutecznie administrować stroną PrestaShop. Podczas gdy przewodnik w większości przeznaczony jest dla właścicieli sklepów, pierwszy rozdział służy jako wprowadzenie do interfejsu strony głównej, co może okazać się pomocne dla każdego. 

Wszelkie pytania możesz zadawać bezpośrednio na forum: http://www.prestashop.com/forums/

Chapters in this guideRozdziały tego przewodnika:

Children Display