Child pages
 • Instalacja PrestaShop

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Spis treści

Table of Contents
maxLevel4

 

Note

Rozdział ten został przygotowany dla osób, które chcą zainstalować PrestaSho na serwerze.
Aby zainstalować PrestaShop na swoim komputerze (lokalnie), należy przejść do rozdziału: Instalacja PrestaShop na własnym komputerze (lokalnie).
Po zapoznaniu się z tym rozdziałem można przejść do sekcji "Tworzenie bazy danych dla Twojego sklepu"

...

Najnowszą wersję oprogramowania PrestaShop można pobrać pod adresem http://www.prestashop.com/pl/download

 

Image Modified

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

Info
Jeśli chcesz pobrać jedną z wcześniejszych wersji oprogramowania przejdź na stronę http://www.prestashop.com/pl/developers-versions. W dolnej części strony znajduje się sekcja "Poprzednio wydane wersje"

Zwracamy uwagę, że nie zalecamy instalowania starszych wersji PrestaShop

 

Kliknij na przycisk "Pobierz teraz" i zapisz na dysku lokalnym (np. na pulpicie). Pobierany plik będzie nazwany np. "prestashop_1.6.0.9.zip" (lub będzie oznaczony innym numerem wersji PrestaShop).

 

Tip

Pobrany plik jest plikiem archiwum z rozszerzeniem zip. Plik archiwum tak jak folder zawiera wszystkie pliki PrestaShop z tą różnicą, że są to pliki spakowane. Aby kontynuować musisz rozpakować plik archiwum. Jest bardzo prawdopodobne, że Twój system operacyjny wspiera obsługę plików zip, jeśli nie, możesz pobrać i zainstalować jedno z poniższych narzędzi, które umożliwi Ci rozpakowanie archiwum:

 

Za pomocą programu obsługującego archiwa zip, rozpakuj plik do dogodnej lokalizacji (np. na pulpit). Nie przesyłaj pliku zip na serwer.

 

Info

Po rozpakowaniu zobaczysz dwa główne składniki archiwum:

 • folder "prestashop" zawierający wszystkie pliki PrestaShop - będzie umieszczony na serwerze.
 • plik  "Install_PrestaShop.html", który otwiera się w Twojej przeglądarce.

Pliku  "Install_PrestaShop.html" nie przesyłaj na serwer.

...

W programie FileZilla (lub innym wybranym) znajdź lokalizację zawierającą pliki PrestaShop. Powinna ona być widoczna w lewym oknie programu "Adres lokalny".

 

...

          Image Modified

W prawej części okna "Adres zdalny", należny wskazań lokalizacje, gdzie mają zostać umieszczone pliki PrestaShop (w katalogu głównym domeny, sub-folderze, sub domenie). Lokalizacja ma duże znaczenie i powinna być wybrana świadomie w zależności od potrzeb własnych i dostawcy usług hostingowych:

...

Po lewej stronie okna powinna być wskazana lokalizacja (rozpakowanych) plików PrestaShop na komputerze, po prawej stronie lokalizacja sieciowa gdzie pliki mają zostać przesłane. Aby przesłać pliki należy zaznaczyć pliki po lewej stronie i przeciągnąć do prawej części okna, można również kliknąć na nie prawym klawiszem mysz i wybrać opcję "Wyśiij"

Image Modified
Przesłanie plików na serwer może potrwać kilka minut, cierpliwości przesyłasz ponad 7500 plików rozmieszczonych w prawie 1000 folderach. Po jakimś czasie pliki PrestaShop powinny być już na serwerze. Świetnie!

...

Połącz się z phpMyAdmin używając danych dostarczonych przez dostawcę hostingu. Dostęp powinien być możliwy z poziomu przeglądarki internetowej po wpisaniu adresu URL powiązanego z Twoją domeną. 

 

Image Modified

 Po lewej stronie widać bazy danych, które zostały już utworzone na serwerze MySQL. Niektóre z nich powinny być zostawione w spokoju, gdyż są wykorzystywane przez phpMyAdmin lub przez hosta (np.: phpmyadminmysqlinformation_schemaperformance_schema). Przeczytaj dokumentację dostarczoną przez dostawcę usługi aby sprawdzić czy któraś z baz może zostać wykorzystana do Twoich celów.

Tak czy inaczej, możesz utworzyć nową bazę danych przywodząc do zakładki "Databeses" w głównym formularzu "Utwórz bazę danych" wpisz nazwę nowej bazy danych i kliknij "Utwórz". Nowa baza danych pojawi się na liście z lewej strony. Ta nowa baza może być wykorzystana do przechowywania danych PrestaShop.

Uruchamianie instalatora

To jest sekcja, w której opiszemy jak sprawić by wszystko zadziałało: instalacja PrestaShop.

Proces instalacji jest dość prosty, a to za sprawą instalatora.  Prawdopodobnie uda się przeprowadzić cały proces instalacji w kilka minut, prosimy jednak o dokładne przeczytanie instrukcji.

Aby uruchomić instalator, przejdź do folderu gdzie znajdują się pliki PrestaShop: skrypt automatycznie wykryje, że PrestaShop nie jest jeszcze zainstalowana i uruchomi instalator. Możesz też podać dokładny link do instalatora http://www.example.com/prestashop_folder/install.

 

Info

Jeśli przeprowadzasz instalację na swoim komputerze, będzie ona wykonywana w folderze lokalnego hosta czyli prawdopodobnie http://127.0.0.1/prestashop.

Od tego momentu, proces instalacji opiera się na wypełnianiu kolejnych formularzy.

Instalacja obejmuje sześć etapów. U góry strony asystent instalacji wyświetla informację gdzie w danym momencie się znajdujesz. Szare ikony zmieniają się w zielone po zakończeniu kolejnego etapu.

Image Modified

 

Krok 1: strona powitalna

Ta strona to szybkie wprowadzenie do procesu instalacji. Możesz wybrać język, w którym będzie prowadzona instalacja.

 

Image Modified

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymujesz również link do strony z dokumentacją PrestaShop  (http://doc.prestashop.com/) oraz numer telefonu wsparcia PrestaShop. Więcej informacji o wsparciu technicznym znajdziesz pod adresem http://addons.prestashop.com/pl

...

 

Image Modified

 

Aby kontynuować instalację musisz wyrazić zgodę na postanowienia licencyjne.

...

Na tej stronie sprawdzana jest konfiguracja serwera: PHP, uprawnienia do plików i folderów, narzędzia innych dostawców itp.

 

Image Modified

 

Jeśli zostaną wykryte jakiekolwiek problemy instalator zatrzyma się, dając Ci możliwości sprawdzenia co spowodowało problem oraz naprawienia usterki (np. konfiguracji PHP)

 

Image Modified

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

Test
Jak/gdzie to naprawić?
Czy na serwerze jest zainstalowany PHP 5.1.2 (lub nowszy)?Serwer
Czy PrestaShop może przesyłać pliki na serwer?php.ini file (file_uploads)
Czy PrestaShop może tworzyć nowe pliki i foldery?Przeglądarka/ klient FTP/ linia komend
Czy zainstalowano bibliotekę GD?php.ini file (extension=php_gd2.so)
Czy włączono wsparcie MySQL?php.ini file (extension=php_pdo_mysql.so)
Rekursywne prawa zapisu ~/config/Przeglądarka/ klient FTP/ linia komend
Rekursywne prawa zapisu ~/cache/Przeglądarka/ klient FTP/ linia komend
Rekursywne prawa zapisu ~/log/Przeglądarka/ klient FTP/ linia komend
Rekursywne prawa zapisu ~/img/Przeglądarka/ klient FTP/ linia komend
Rekursywne prawa zapisu ~/mails/Przeglądarka/ klient FTP/ linia komend
Rekursywne prawa zapisu ~/modules/Przeglądarka/ klient FTP/ linia komend
Rekursywne prawa zapisu ~/override/Przeglądarka/ klient FTP/ linia komend
Rekursywne prawa zapisu ~/themes/default/lang/Przeglądarka/ klient FTP/ linia komend
Rekursywne prawa zapisu ~/themes/default/pdf/lang/Przeglądarka/ klient FTP/ linia komend
Rekursywne prawa zapisu ~/themes/default/cache/Przeglądarka/ klient FTP/ linia komend
Rekursywne prawa zapisu ~/translations/Przeglądarka/ klient FTP/ linia komend
Rekursywne prawa zapisu ~/upload/Przeglądarka/ klient FTP/ linia komend
Rekursywne prawa zapisu ~/download/Przeglądarka/ klient FTP/ linia komend
Rekursywne prawa zapisu ~/sitemap.xmlPrzeglądarka/ klient FTP/ linia komend
Czy PrestaShop może otwierać zewnętrzne URL? plik php.in (allow_url_fopen)
Czy w PHP wyłączono "register global"?plik php.ini (register_globals)
Czy włączono obsługę GZIP?plik .htaccess
Czy jest dostępne rozszerzenie Mcrypt?plik php.ini (więcej informacji http://php.net/manual/en/mcrypt.setup.php)
Czy w PHP wyłączono "magic quotes"?plik php.ini (magic_quotes_gpc)
Czy załadowano rozszerzenie Dom?--enable-dom compile time option
Czy zładowano rozszerzenie PDO dla MySQL?plik php.ini (extension=php_pdo_mysql.so)

 

Zmiana ustawień serwera PHP może być omawiana tylko na konkretnych przypadkach zależnych od poziomu uprawnień jakimi dysponujesz na serwerze, zmiana uprawnień do plików jest łatwiejsza do omówienia.

...

Zaloguj się na swoje konto używając klienta FTP, otwórz folder PrestaShop i przejdź do folderu wymagającego zmiany uprawnień zgodnie ze  wskazaniem instalatora.

 

Info
titleCHMOD

CHMOD to komenda pozwalająca na zmianę upewnień do plików/folderów w systemach Unix/Linux (opis komendy i uprawnień: http://pl.wikipedia.org/wiki/Chmod)

Nadawanie plikom i folderów "praw zapisu" oznacza "CHMOD 755" lub "CHMOD 775" - zalezie od serwisu hostingowego

 

 

Warning

Niektórzy dostawcy hostingu mogą wymagać uprawnień 777 jest to najwyższy poziom uprawnień i powinien być przyznawany z pełną świadomością dla konkretnych przypadków. Jeśli zmienisz uprawnienia na poziom 777 w celu instalacji PrestaShop, zalecamy by po zakończeniu instalacji powrócić do bezpieczniejszych ustawień (np. 775 dla folderów i 664 dla plików). Jak zawsze zalecamy wnikliwą lekturę dokumentacji dostarczonej przez dostawcę usługi hostingowej. 

 

FIleFilla (i większości klientów FTP) daje możliwość zmiany uprawnień bez konieczności używania linii komend systemu Unix/Linux. Zmiana uprawnień jest możliwa za pomocą interfejsu graficznego. Kiedy odszukasz dany folder, kliknij prawym klawiszem myszy i z menu kontekstowego wybierz "Prawa Pliku... otworzy się okno.

 

Zależnie od konfiguracji serwera, będzie konieczna zmiana zarówno praw odczytu  ("Odczyt") jak i wykonywania ("Wykonaj"). Natomiast prawa zapisu ("Zapis") muszą być przynajmniej przyznane  właścicielowi ("Prawa właściciela") i grupie ("Grupowe prawa dostępu"). W niektórych przypadkach może być konieczność przyznania praw zapisu dla dostępu publicznego ("Publiczne prawa dostępu"), zalecamy ostrożność zwykle nie jest dobrym pomysłem dawanie możliwości edycji instalacji PrestaShop wszystkim użytkownikom serwera. 

...

Warning

Zwracamy uwagę, iż w nazwie sklepu nie powinno się umieszczać dwukropka, gdyż może on sprawić, że nie wszystkie funkcję będą działały poprawnie (np. może on mieć wpływ na wysyłanie e-maili). Jeśli w nazwie sklepu konieczne jest rozgraniczenie dwóch sekcji zalecamy zastosowanie myślnika (np. "Mój Sklep - najlepsze miejsce na zakupy" zamiast "Mój Sklep: najlepsze miejsce na zakupy")

 

Image Modified

 

Jeśli chodzi o logo, zwracamy uwagę, że będzie się ono pojawiało:

...

Aby kontynuować należny kliknąć "Następny"

 

Krok 5: Konfiguracja systemu

To okno zwiera informacje o lokalizacji serwera bazy danych oraz o tym, której bazy danych ma używać sklep. Te informacje jak i pozostałe wymagane na tej stronie powinny być dostarczone przez dostawcę usługi hostingowej.

Image Modified

 

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól (informacjami uzyskanymi od dostawcy hostingu):

 • Database server address. Adres serwera MySQL może być powiązany z domeną (np. http://sql.example.com), lub z hostem (np. http://mysql2.alwaysdata.com), może to również być po prostu adres IP (np. 46.105.78.185).
 • Database name. Nazwa bazy danych gdzie PrestaShop ma przechowywać dane. Może to być baza danych, która już była na serwerze lub ta która została stworzona przez użytkownika (za pomocą narzędzia administracyjnego takiego jak np. phpMyAdmin) więcej informacji o bazie danych w sekcji "Tworzenie bazy danych dla Twojego sklepu".
 • Database login. Nazwa użytkownika bazy danych MySQL.
 • Database password. Hasło użytkownika bazy MySQL.
 • Database engine. Silnik bazy danych jest rdzeniem bazy, InnoDB jest domyślnym silnikiem i zalecamy jego używanie. Naturalnie jeśli użytkownik widzi potrzebę zmiany silnika nie będziemy się sprzeciwiać - jednak domyślny silnik będzie odpowiedni dla przeważające większości użytkowników.
 • Tables prefix. Prefix do tabeli bazy danych "ps_" jest domyślny. Wszystkie tabele SQL PrestShop mają nazwę zgodną ze wzorem "ps_cart" lub "ps_wishlist". Może się jednak tak zdarzyć, że w jednej bazie danych będą przechowywane informacje kliku sklepów wówczas konieczne jest zróżnicowanie prefiksów. Zalecamy jednakże aby unikać takie sytuacji i dla każdej instalacji tworzyć odrębną bazę danych. Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest stworzenie jednego sklepu i wykorzystanie funkcji "multistore" pozwalającej obsługiwać kilka sklepów za pomocą jednego zaplecza. 
 • Drop existing tables. dostępne tylko w  "Dev mode", podczas reinstalacji bazy danych można zrezygnować z dotychczas posiadanej bazy danych  i stworzyć nową.

 

Aby upewnić się, że podano poprawne dane dotyczące bazy kliknij na "Przetestuj połączenie z bazą danych".

Po kliknięciu "dalej" instalator rozpocznie konfigurację sklepu, tworzenie i zapełnianie tabel bazy danych proces ten może potrwać - prosimy o cierpliwość i zalecamy nie wykorzystywanie w tym czasie przeglądarki do innych celów!

 

Image Modified

 

Instalator wykonuje następujące operacje:

...

Po zakończeniu wszystkich powyższych operacji sklep jest zainstalowany i gotowy do konfiguracji!

 

Kończenie instalacji

Jak można przeczytać w ostatnim oknie instalatora jest jeszcze klika czynność, które trzeba wykonać przed zakończeniem instalacji.

Image Modified

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 • Folder "/install" (koniecznie).
 • Folder "/docs" (opcjonalnie) - chyba, że planowane są testy narzędzia importującego (folder zawiera przykładowe plik, które można wykorzystać do tego celu).
 • Plik "README.md" (opcjonalnie).

 

Aby przejść do obszaru administracyjnego kliknij "Zarządzaj sklepem"

Innym sposobem poprawy bezpieczeństwa instalacji jest zmiana nazwy folderu administracyjnego. Domyślna nazwa to "admin" można ją zmienić na inną np. "4dmin-1537" or "MySecReT4dm1n". Zalecamy zapisanie nowo wprowadzonej nazwy folderu administracyjnego, gdyż od chwili zmiany będzie ona stanowiła część adresu logowania.

 

Ostatnim zalecanym krokiem jest zmiana uprawnień do plików i folderów na "664" lub ewentualnie "666" (jeśli wymaga tego serwis hostingowy). Niektóre moduły mogą wymagać do poprawnego funkcjonowania uprawnień "755". Zmiany uprawnień mogą zostać wykonane za pomocą klienta FTP co opisano wcześniej.

...