Child pages
 • Instalacja PrestaShop

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

W programie FileZilla (lub innym wybranym) znajdź lokalizację zawierającą pliki PrestaShop. Powinna ona być widoczna w lewym oknie programu "Adres lokalny".

 

          

-----------------------


W prawej części okna "Adres zdalny", należny wskazań lokalizacje, gdzie mają zostać umieszczone pliki PrestaShop (w katalogu głównym domeny, sub-folderze, sub domenie). Lokalizacja ma duże znaczenie i powinna być wybrana świadomie w zależności od potrzeb własnych i dostawcy usług hostingowych:

 • Dostawca usług hostingowych:
  • Niektórzy dostawcy wymagają umieszczenia plików w określonym folderze np. /htdocs/public_html/web/www/nazwa_domeny.com itp..
  • Czasem podczas połączenia FTP użytkownik jest bezpośredni kierowany do właściwej lokalizacji.
 • Ty:
  • Jeśli sklep ma się znajdować na głównej stronie domeny (np., http://www.przyklad.com), należy przesłać do głównego folderu ("root").
  • Jeśli sklep ma się znajdować w sub-folderze Twojej domeny (np. http://www.przyklad.com/sklep), należy najpierw za pośrednictwem klienta FTP stworzyć folder (prawy klawisz myszy "utwórz katalog") a potem umieścić w nim pliki.
  • Jeśli sklep ma znajdować się w sub-domenie (np. http://sklep.przyklad.com), należy najpierw utworzyć subdomenę. Tworzenie sub-domeny jest zależne od dostawcy usług hostingowych, możliwe że sub-domena jest tworzona przez dodanie folderu, możliwe również, że musi zostać utworzona z poziomu panelu administracyjnego.  Wszelkie informacje na ten temat powinny się znajdować w dokumentacji dostawcy usług hostingowych. Po stworzeniu sub-domeny można umieścić w niej pliki PrestaShop.

...

 

Po lewej stronie widać bazy danych, które zostały już utworzone na serwerze MySQL. Niektóre z nich powinny być zostawione w spokoju, gdyż są wykorzystywane przez phpMyAdmin lub przez hosta (np.: phpmyadminmysqlinformation_schemaperformance_schema). Przeczytaj dokumentację dostarczoną przez dostawcę usługi aby sprawdzić czy któraś z baz może zostać wykorzystana do Twoich celów.

Tak czy inaczej, możesz utworzyć nową bazę danych przywodząc do zakładki "Databeses" w głównym formularzu "Create new database" wpisz formularzu "Utwórz bazę danych" wpisz nazwę nowej bazy danych i kliknij   "CreateUtwórz". Nowa baza danych pojawi się na liście z lewej strony. Ta nowa baza może być wykorzystana do przechowywania danych PrestaShop.

Uruchamianie instalatora

To jest sekcja, w której opiszemy jak sprawić by wszystko zadziałało: instalacja PrestaShop.

Proces instalacji jest dość prosty, a to za sprawą instalatora.  Prawdopodobnie uda się przeprowadzić cały proces instalacji w kilka minut, prosimy jednak o dokładne przeczytanie instrukcji.

Aby uruchomić instalator, przejdź do folderu gdzie znajdują się pliki PrestaShop: skrypt automatycznie wykryje, że PrestaShop nie jest jeszcze zainstalowana i uruchomi instalator. Możesz też podać dokładny link do instalatora http://www.example.com/prestashop_folder/install.

 

Info

Jeśli przeprowadzasz instalację na swoim komputerze, będzie ona wykonywana w folderze lokalnego hosta czyli prawdopodobnie http://127.0.0.1/prestashop.


Od tego momentu, proces instalacji opiera się na wypełnianiu kolejnych formularzy.

Instalacja obejmuje sześć etapów. U góry strony asystent instalacji wyświetla informację gdzie w danym momencie się znajdujesz. Szare ikony zmieniają się w zielone po zakończeniu kolejnego etapu.

 

Krok 1: strona powitalna

Ta strona to szybkie wprowadzenie do procesu instalacji. Możesz wybrać język, w którym będzie prowadzona instalacja.

 

...

Aby wyrazić zgodę zaznacz okno "I agree to the above terms and conditions" okienko " Zgadzam się z powyższymi warunkami" i kliknij "dalejNastępny". Jeśli nie zgadzasz się z postanowieniami licencji nie możesz instalować oprogramowania (przycisk "dalejNastępny" nie będzie działał).

Kroki 3 i 4: zgodność z systemem i przechowywanie informacji

...

Zalecamy aby podczas zmiany uprawnień na serwerze za pomocą klienta FTP sprawdzać czy zmiany przyniosły pożądany efekt można to uczynić za pomocą instalatora PrestaShop:  klikając "Refresh these settingsOdśwież ustawienia" 

Gdy wszystkie kontrolki będą zielone można kliknąć "dalej". Jeśli mimo prób nadal jakieś kontrolki nie są zielone upewnij się, że wyświetla się komunikat komunikat "PrestaShop compatibility with your system environment has been verified!"Zgodność PrestaShop z Twoim systemem została zweryfikowania" - informacja na górze strony.

...

Aby upewnić się, że podano poprawne dane dotyczące bazy kliknij na  "Test your database connection now!"Przetestuj połączenie z bazą danych".

Po kliknięciu "dalej" instalator rozpocznie konfigurację sklepu, tworzenie i zapełnianie tabel bazy danych proces ten może potrwać - prosimy o cierpliwość i zalecamy nie wykorzystywanie w tym czasie przeglądarki do innych celów!

...

Aby przejść do obszaru administracyjnego kliknij "Manage your storekliknij "Zarządzaj sklepem"

Innym sposobem poprawy bezpieczeństwa instalacji jest zmiana nazwy folderu administracyjnego. Domyślna nazwa to "admin" można ją zmienić na inną np. "4dmin-1537" or "MySecReT4dm1n". Zalecamy zapisanie nowo wprowadzonej nazwy folderu administracyjnego, gdyż od chwili zmiany będzie ona stanowiła część adresu logowania.

...