Child pages
  • Instalacja PrestaShop

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Folder "/install" (koniecznie).
  • Folder "/docs" (opconalnie) - chyba, że planowane są testy narzędzia importującego (folder zawiera przykładowe plik, które można wykorzystać do tego celu).
  • Plik "README.md" (opcjonalnie).

 

------------------

Click on the Aby przejść do obszaru administracyjnego należny kliknąć "Manage your store" button in order to be taken to your administration area.Another way to secure your installation is to use a custom name for the administration folder: change the "admin" folder for something unique to you, such as

Innym sposobem poprawy bezpieczeństwa instalacji jest zmiana nazwy folderu administracyjnego. Domyślna nazwa to "admin" można ją zmienić na inną np. "4dmin-1537" or "MySecReT4dm1n".
Write down the new name for your new "admin" folder
, because from now on you will access your administration pages using this address!

Finally, in order to close all potentially malicious doors, use your FTP client to update the files and folders permissions to 664, or 666 if your host requires it. If it turns out low access rights prevent some modules to work, you should set permissions back to 755.

Congratulations! Installation is now complete.

Log in to the PrestaShop back-office by going to your newly-renamed "admin" folder, and start filling your catalog with products, adding carriers and shipping costs, adding manufacturers and suppliers, changing the theme, and generally configuring the many settings to suit your tastes and needs. See the user guide's "First steps with PrestaShop 1.6" chapter for more information: http://doc.prestashop.com/display/PS16/First+steps+with+PrestaShop+1.6. Zalecamy zapisanie nowo wprowadzonej nazwy folderu administracyjnego, gdyż od chwili zmiany będzie ona stanowiła część adresu logowania.

 

Ostatnim zalecanym krokiem jest zmiana uprawnień do plików i folderów na "664" lub ewentualnie "666" (jeśli wymaga tego serwis hostingowy). Niektóre moduły mogą wymagać do poprawnego funkcjonowania uprawnień "755". ZMiany uprawnień mogą zostać wykonane za pomocą klienta FTP co opisano wcześniej

Gratulujemy! Instalacja została ukończona!

Teraz można się zalogować na zaplecze sklepu (przypominamy, że adres logowania został zmodyfikowany przez zmianę nazwy folderu "admin") i rozpocząć wypełnianie katalogu produktów, uzupełnianie dostawców, wprowadzanie kosztów wysyłki; można również zminić szablon i przeprowadzić konfigurację sklepu opis tego procesu znajduje się w rozdziale "Pierwsze kroki z PrestaShop" więcej informacji pod adresem: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.