Child pages
  • Instalacja PrestaShop

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Zależnie od konfiguracji serwera, będziecie musieli zmienić zarówno prawa odczytu  ("Odczyt") jak i wykonywania ("Wykonaj"). Natomiast prawa zapisu ("Zapis") muszą być przynajmniej przyznane  właścicielowi ("Prawa właściciela") i grupie ("Grupowe prawa dostępu"). W niektórych przypadkach może być konieczność przyznania praw zapisu dla dostępu publicznego ("Publiczne prawa dostępu"), zalecamy ostrożność zwykle nie jest dobrym pomysłem dawanie możliwości edycji instalacji PrestaShop wszystkim użytkownikom serwera. 

 

Some folders might need to have all their files and sub-folders change permissions too. In that case, check the "Recurse into subdirectories" box.

Może się zdarzyć, że wszystkie sub-foldery i pliki w danym folderze powinny dziedziczyć uprawnienia po nadrzędnym folderze w takim przypadku zaznaczcie "Przechodź do podkatalogów"

 

While changing permissions in your FTP client, you should regularly check that you have made the correct changes by running the installer's compatibility checks again: click the installer's "Refresh these settings" button as often as necessary.
Once all indicators are green, you can click "Next". If you cannot have them all green, at least make sure the installer displays the "PrestaShop compatibility with your system environment has been verified!" message at the top of the page.