Child pages
  • Instalacja PrestaShop

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Jeśli w  kroku trzecim zostaną wykryte problemy instalator wyświetli stronę "System compatibility" gdzie będzie można znaleźć informacje na temat wykrytych błędów.

System compatibility

 

This page checks that everything is OK with your server configuration: PHP settings, permissions on files and folders, third-party tools, etc.

Na tej stronie sprawdzana jest konfiguracja serwera: PHP, uprawnienia do plików i folderów, narzędzia innych dostawców itp.

 

 

FIG 7

 

 

Jeśli zostaną wykryte jakiekolwiek problemy instalator zatrzyma się, dając Ci możliwości sprawdzenia co spowodowało problem oraz naprawienia usterki (np. konfiguracji PHP)

 

 

FIG 8

Oto lista testów przeprowadzanych w tym etapie: 

Test
Jak/gdzie to naprawić?
Is PHP 5.1.2 or later installed?Web server
Can PrestaShop upload files?php.ini file (file_uploads)
Can PrestaShop create new files and folders?File browser / FTP client / command line
Is the GD Library installed?php.ini file (extension=php_gd2.so)
Is MySQL support is on?php.ini file (extension=php_pdo_mysql.so)
Recursive write permission on ~/config/File browser / FTP client / command line
Recursive write permission on ~/cache/File browser / FTP client / command line
Recursive write permission on ~/log/File browser / FTP client / command line
Recursive write permission on ~/img/File browser / FTP client / command line
Recursive write permission on ~/mails/File browser / FTP client / command line
Recursive write permission on ~/modules/File browser / FTP client / command line
Recursive write permission on ~/override/File browser / FTP client / command line
Recursive write permission on ~/themes/default/lang/File browser / FTP client / command line
Recursive write permission on ~/themes/default/pdf/lang/File browser / FTP client / command line
Recursive write permission on ~/themes/default/cache/File browser / FTP client / command line
Recursive write permission on ~/translations/File browser / FTP client / command line
Recursive write permission on ~/upload/File browser / FTP client / command line
Recursive write permission on ~/download/File browser / FTP client / command line
Recursive write permission on ~/sitemap.xmlFile browser / FTP client / command line
Can PrestaShop open external URLs? php.in file (allow_url_fopen)
Is PHP's "register global" option off?php.ini file (register_globals)
Is GZIP compression activated?.htaccess file
Is the Mcrypt extension available?php.ini file (see http://php.net/manual/en/mcrypt.setup.php)
Is PHP's "magic quotes" option deactivated?php.ini file (magic_quotes_gpc)
Is the Dom extension loaded?--enable-dom compile time option
Is the PDO MySQL extension loaded?php.ini file (extension=php_pdo_mysql.so)

 

Zmiana ustawień serwera PHP może być omawiana tylko na konkretnych przypadkach zależnych od poziomu uprawnień jakimi dysponujesz na serwerze, zmiana uprawnień do plików jest łatwiejsza do omówienia.

Uprawnienia służą do przyznawania poszczególnym użytkownikom (lub grupom użytkowników) dostępu i kontroli nad plikami oraz folderami. Instalator musi dokonać zmian w wielu przesłanych plikach i jeśli system nie pozwala na takie zmiany instalator nie będzie w stanie przeprowadzić instalacji. 

Innymi słowy jeśli instalator wskazuje, że jakieś katalogi lob pliki nie mają właściwych uprawnień musisz je zmodyfikować ręcznie; zmiany takie wymagają dostępu do plików na Twoim serwerze czyli musisz posłużyć się klientem FTP (np. FIleZilla) lub linią komend.

Zaloguj się na swoje konto używając klienta FTP, otwórz folder PrestaShop i przejdź do folderu wymagającego zmiany uprawnień zgodnie ze  wskazaniem instalatora.