Child pages
  • Instalacja PrestaShop

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

Po rozpakowaniu zobaczysz dwa główne składniki archiwum:

  • folder "prestashop" zawierający wszystkie pliki PrestaShop, które  niebawem będziesz przesyłał na serwer
  • plik  "Install_PrestaShop.html", który otwiera się w Twojej przeglądarce.

Pliku  "Install_PrestaShop.html" nie przesyłaj na serwer.

 

Przesyłanie PrestaShop na serwer

Do przeprowadzenia działąń opisanych w tej sekcji będzie Ci potrzebne konto w serwisie hostingowym (jeśli jeszcze nie masz swojego miejsca na serwerze przejdź do sekcji "Czego potrzebujesz by zacząć?"), potrzebny Ci będzie także folder zawierający pliki PrestaShop.

Na tym etapie prześlemy pliki PrestaShop na serwer, aby to uczynić należy nawiązać połączenie z serwerem za pomocą "klienta FTP". Odpowiedni program powinieneś wybrać i zainstalować podczas lektury rozdziału "Czego potrzebujesz by zacząć?". My będziemy się posługiwać programem FileZilla (http://filezilla-project.org/).

Używając danych dostarczonych przez serwis hostingowy nawiąż połączenie z serwerem (używając klienta FTP). Jeśli nie masz danych do logowania skontaktuj się z dostawcą serwisu hostingowego. Po nawiązaniu połączenia przyszedł czad na przesłanie plików.

W programie FileZilla (lub tym, na który się zdecydowałeś) znajdź lokalizację zawierającą pliki PrestaShop. Powinna ona być widoczna w lewym oknie programu "Adres lokalny".