Child pages
  • PrestaShop installeren

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

U kunt de nieuwste versie van PrestaShop downloaden via http://www.prestashop.com/nl/download.

 Image Added

U hebt slechts één downloadoptie: de nieuwste stabiele versie die voor alle soorten webwinkels kan worden gebruikt.

...

In FileZilla (of een andere FTP-client), bladert u door uw lokale mappen tot u de map hebt gevonden met de PrestaShop-bestanden. Laat deze map open in het gedeelte Lokale site aan de linkerkant.

 Image Added

In het gedeelte Externe locatie (rechts), bladert u naar de locatie waar u de PrestaShop openbaar beschikbaar wilt maken (hoofdmap van het domein, submap, subdomein...). Dit kan verschillen, afhankelijk van uw host en behoeften:

...


Maak verbinding met phpMyAdmin met behulp van uw inloggegevens; deze worden door uw host aangeleverd. U zou toegang moeten kunnen verkrijgen via een standaard-URL die is gekoppeld aan uw domeinnaam of de domeinnaam van de host.

 Image Added

In de linkerkolom ziet u de databases die momenteel beschikbaar zijn op uw MySQL-server. Enkele hiervan moeten met rust worden gelaten omdat ze worden gebruikt door phpMyAdmin of de host: phpmyadminmysqlinformation_schemaperformance_schema en andere. Lees de documentatie van uw host om te weten te komen of een van deze databases als standaarddatabase kan worden gebruikt.

...

Er zijn zes stappen. Boven aan de pagina biedt de installatiehulp u inzicht in waar u zich in het proces bevindt: de grijze cirkels veranderen in groene vinkjes naar mate meer stappen worden voltooid.

 Image Added

Stap 1: Welkomstpagina

Deze pagina bevat een korte inleiding over het installatieproces. U kunt kiezen in welke taal de instructies van het installatieprogramma worden weergegeven.

 Image Added

U ontvangt ook een koppeling naar de documentatiesite (http://doc.prestashop.com/) en een link naar onze ondersteuningsaanbieding. U vindt via het volgende adres meer informatie over onze ondersteuningsservice: https://addons.prestashop.com/nl/388-support.

...

 Image Added

U moet akkoord gaan met beide licenties om PrestaShop te kunnen installeren.

...

Op deze pagina wordt gecontroleerd of alles in orde is met uw serverconfiguratie: PHP-instellingen, machtigingen voor bestanden en mappen, tools van derden, etc.

 Image Added

Als er een fout optreedt, stopt het installatieprogramma hier zodat u de technische zaken kunt bekijken die moeten worden opgelost. U moet dan bijvoorbeeld de PHP-configuratie wijzigen of de bestandsmachtigingen bijwerken.

 Image Added

 

 

 

 

Hier volgt een lijst van de controles die worden uitgevoerd tijdens deze derde stap:

...


Dankzij FileZilla (en de meeste andere FTP-clients), hoeft u geen Unix-opdrachten te gebruiken. Via de meeste FTP-clients kunt u de machtigingen eenvoudig en zichtbaar wijzigen: wanneer u een bestand of map hebt gevonden waarvoor een wijziging nodig is, klikt u er met de rechtermuisknop op en kiest u in het menu Bestandsmachtigingen... Er wordt dan een klein venster geopend.

 Image Added

Afhankelijk van uw serverconfiguratie (die u niet altijd bij de hand hebt), moet u zowel de kolommen Lezen als Uitvoeren selecteren en moet u in de kolom Schrijven ten minste de rijen Eigenaar en Groep selecteren. Voor sommige hosts kan het zijn dat u het selectievakje bij Schrijven (openbaar) moet inschakelen, maar wees daar voorzichtig mee: het is zelden een goed idee om iedereen op uw server wijzigingen te laten aanbrengen aan de inhoud van uw PrestaShop-installatie.

...

Warning

Gebruik geen dubbele punt in de naam van uw winkel; dit kan ertoe leiden dat sommige functies niet goed werken (het verzenden van e-mails mislukt dan bijvoorbeeld).

U kunt de dubbele punt vervangen door een streepje als u de naam uit twee onderdelen wilt laten bestaan. Gebruik bijvoorbeeld ‘MyStore - De beste plaats om inkopen te doen’ in plaats van MyStore: De beste plaats om inkopen te doen’.

 Image Added

In dit gedeelte kiest u ook het wachtwoord voor aanmelding bij het beheerdeelvenster van uw winkel. Kies een goed wachtwoord dat u kunt onthouden, maar dat ook goede veiligheid biedt!

...

Deze pagina bevat een formulier waarmee u PrestaShop kunt laten weten waar de databaseserver zich bevindt en welke database moet worden gebruikt. U kunt daarnaast ook enkele andere gegevens opgeven. Al deze informatie moet worden opgegeven door uw webhost.

 Image Added

Vul in alle velden de databaseverbindingsinformatie in die is opgegeven door uw webhost:

...

Klik op Volgende: uw winkel wordt geconfigureerd, de databasetabellen worden gemaakt en ingevuld, etc. Dit kan enkele minuten duren. Wees geduldig en doe niets in de browser!

 Image Added

Het installatieprogramma doet het volgende:

...

Zoals u aan de rechterkant van de laatste pagina van het installatieproces kunt lezen, zijn er verschillende laatste acties die moeten worden uitgevoerd voordat u het installatieprogramma kunt verlaten.

 Image Added

U kunt de beveiliging van uw installatie eenvoudig verbeteren door enkele belangrijke bestanden en mappen te verwijderen. Dit doet u via de FTP-client, rechtstreeks op de server. De items die u moet verwijderen, zijn:

...