Child pages
  • Moduły Transportu i logistyki

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Program polecający znajduje się na stroni "PoecającyPolecający" menu Statystyki. Gdy zainstalowałeś moduł "Tracking - Front office"  (Śledzenie - strona sklepu), polecający mogą dotrzeć do programu za pomocą odnośnika: httt://adrestowjegosklepu.pl/modules/trackingfront/stats.php..

Aby utworzyć nowego polecającego naciśnij "Dodaj nowego polecającego", aby wyświetlić formularz. Tam podaj nazwę i hasło dla polecającego, a także opłatay opłaty za klik, zamówienie, oraz procent od sprzedaży.

...