Child pages
 • Belastingregels

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Belastingregels

...

Info

Tax rules make it so that taxes are only applied to select countries.

By default in PrestaShop, a tax applies to all countries/states/zones. In order to apply a specific tax rate for a single country or a set of countries (and not some others), you must create a tax rule. The tax rule is then applied on a per-product basis, during the creation of the product ("Prices" tab).

You cannot directly apply a tax to a product; you can only apply tax rules. Therefore, you must first register all relevant taxes, then create a tax rule for that tax in order to specify the countries the tax applies, and finally set the tax rule to the product.

A few sample taxes rules are already in place, which depend on the country you chose for your shop during the installation of PrestaShop. The tax rules are set for each tax: the rules actually serve as a kind of country filter, limiting the use of that tax to a specific set of countries.

Image Removed

You should edit a couple of the presented rules in order to get a better grasp of how tax rules can be set.

Adding a New Tax Rule

You can add as many tax rules as needed to your PrestaShop installation. Not only that, but you should make sure that all of the needed tax rules are registered in your shop.

Creating a new tax rule is done in two steps:

...

 • Click on the "Add new" button.
 • In the form that appears, name the rule. Use a telling name: use the tax rule's country code, its name, maybe even its rate, so as to find it again easily. If PrestaShop already has tax rules for the target country, use their name as inspiration so as to have some consistency.
  Image Removed
 • Select whether the rule should be enabled from the get-go or not. You can enable it later if needed.
 • Click the "Save and stay" button. The page reloads, with a table header at the bottom.

...

 • State. Some countries have federal states registered in PrestaShop (see the "States" page, under the "Localization" menu). In that case, you can make the tax even more specific, or choose to have it applied to the whole country. You can select more than one state by pressing the Ctrl key when clicking on state names.

...

Voorheen werden deze regels in PrestaShop btw-regels genoemd. Omdat met deze regels meer kan worden toegepast dan slechts de Belasting Toegevoegde Waarde (denk aan de sales tax in de Verenigde Staten), is deze term hernoemd naar belastingregel.

Belastingregels maken het mogelijk om belastingen toe te passen voor specifieke landen.

Standaard wordt in PrestaShop een belasting toegepast op alle landen/staten/zones. Om een specifiek belastingtarief op een enkel land of een groep landen toe te passen moet u een btw-regel aanmaken. De btw-regel wordt daarna per product toegepast, bij het aanmaken van een product (tabblad "Prijzen").

U kunt niet direct een belasting toepassen op een product; u kunt slechts een belastingregel toepassen. Daarom moet u eerst alle relevante belastingen invoeren en vervolgens een btw-regel aanmaken voor die belastingen om de landen aan te geven waarvoor de belastingen gelden en deze toe te passen op producten.

Een aantal voorbeeldregels zijn al toegevoegd. Dit is afhankelijk van het land dat u kiest bij de installatie van PrestaShop. De belastingregels worden ingesteld voor elke belasting: de regels gelden als een landfilter; ze limiteren het gebruik van de belasting tot een specifiek aantal landen.

Image Added

U moet een aantal regels bewerken om een beter inzicht te krijgen in de werken van btw-regels.

Een nieuwe belastingregel toevoegen

U kunt zoveel belastingregels toevoegen als nodig is aan uw PrestaShop-installatie. Niet alleen dat, maar ook moet u ervoor zorgen dat alle benodigde belastingregels zijn geregistreerd in uw winkel.

Het aanmaken van een belastingregel wordt gedaan in twee stappen:

 1. De regel aanmaken:
  • Klik op de knop "Nieuwe belastingregelgroep toevoegen".
  • Geef de regel een naam in het formulier dat verschijnt. Gebruik een handig naam: gebruik de landcode van de regel, de naam, eventueel ook het percentage om zo de regel gemakkelijk terug te kunnen vinden. Als PrestaShop al een belastingregel heeft voor het land, gebruik dan dezelfde stijl voor consistentie.

  • Image Added
  • Selecteer of de groep inschakeld moet zijn of niet. U kunt de groep altijd later alsnog inschakelen als dat nodig is.
  • Klik op de knop "Opslaan en blijven". De pagina wordt herladen, met een nieuwe tabel aan de onderkant.
 2. Specificeer het land en het gedrag:
  • Klik op de knop "Nieuwe belastingregel toevoegen".
   • Een nieuw formulier verschijnt. Vul de velden in:
    Image Added
   • Land. Het land voor de regel die u aanmaakt.
    • Staat/provincie. Van sommige landen zijn de staten/provincies geregistreerd in PrestaShop (zie de pagina "Provincies" onder het menu "Lokalisatie") In dat geval kunt u de belasting nog specifieker maken of er juist voor kiezen om de regel op het hele land toe te passen. U kunt meerdere staten en/of provincies selecteren door de CTRL-toets ingedrukt te houden, terwijl u op de namen klikt.
   • Postcodebereik. Als van het land de staten/provincies zijn vastgelegd, dan kunt u de belasting beperken tot de postcode. Dit veld zorgt ervoor dat u postcodes kunt invoeren waarvoor de belasting moet worden toegepast: kies een enkele postcode of definieer een gehele reeks, door middel van een streepje. Bijvoorbeeld: "2399AB - 2489GK" voor een reeks tussen (en inclusief) deze twee postcodes.
   • Gedrag. Sommige klanten hebben een adres dat past bij meer dan één belastingregel. In dat geval kunt u kiezen hoe deze regel zich moet gedragen:
    • Alleen deze belasting. Zal alleen deze belasting toepassen, de andere belastingen worden niet toegepast.
    • Combineren. Combineer belastingen. Bijvoorbeeld: 100€ + (10% + 5% => 15%) => 115€.
    • One After Another. Apply taxes one after another. For instanceAchter elkaar. Belastingen achter elkaar toepassen. Bijvoorbeeld: 100€ + 10% => 110€ + 5% => 115.5€.
   • Tax. The tax to be used for this tax rule. That tax must already be registered in PrestaShop. If not: choose "Not tax", disable the tax rule, save it, go create a tax in the "Taxes" page, then come back to edit the tax rule.
   • Description. You may add a short text as a reminder of why this tax rule exists for this country.
  • Click on "Save and stay". The country is added to the table below, and you can start adding another country using the new-empty fields.

...

   • Belasting. De belasting die gebruikt wordt voor deze belastingregel. De regel moet al vastgelegd zijn in PrestaShop. Wanneer dat niet het geval is: kies "Geen belasting", bewaar de regel, maak een nieuwe belasting aan op de pagina "Belastingen" en keer terug om de belasting toe te passen.
   • Omschrijving. U kunt een korte tekst toevoegen als herinnering waarom deze regel voor dit land bestaat.
  • Klik op de knop "Opslaan en blijven". Het land wordt aan de onderstaande tabel toegevoegd en u kunt gelijke een ander land toevoegen met de nieuwe lege velden.

De standaardheffing die wordt toegepast op uw producten is gebaseerd op het standaardland van uw winkel.