Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Zarządzanie Modułami i Szablonami

PrestaShop 1.6 posiada ponad 120 modułów, które mogą być zainstalowane/odinstalowane i skonfigurowane wg potrzeby, dzięki czemu można spersonalizować i uzupełnić sklep o nowe możliwości, czy funkcjonalności

Zakres działań jest właściwie nieograniczony. Elastyczność PrestaShopa pozwala zmienić Twój sklep tak, jak tego potrzebujesz, a nie zmusza Cię do stosowania się do funkcji, których nie wybrałeś - i przede wszystkim dostarcza moduły, które robią dokładnie to, czego od nich oczekujesz.

Ten rozdział zawiera następujące podrozdziały:

 

Children Display