Child pages
  • Zarządzanie załącznikami

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Zostaniesz następnie przekierowany do listy załączników, gdzie pojawi się nowy plik. W ten sposób jest on dostępny dla wsyzstkich wszystkich produktów za pomocą zakładki "Załączniki".

...