Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Dzięki tej funkcji, możesz zarządzać wieloma spersonalizowanymi sklepami, które dzielą wiele wspólnych elementów. Możesz nawet tworzyć groupy grupy sklepów, dla więskzej większej wydajności.

 

Jak określić, czy potrzebujesz Multisklepu

Może być tak, że będziesz uważać, iż należy skorzystać z funkcjonalności "Mulitsklep", podczas gdy nie będzie to niezbędne, na przykład wtedy, gdy chcesz stworzyć sklep wielojęzyczny, albo chcesz używać więcej nież niż jednej waluty, albo chciałbyś mieć inny szablon dla każdej kategorii.

...

 Uruchamiania Multisklepu

Przekształcenie twojego pojedyńczego pojedynczego sklepu PrestaShop w Multisklep jest proste:

  1. Zaloguj się do Back-Office
  2. Idź do menu Preferencje->Ogólny.
  3. Znajdź opcję "Włącz Mutlistore" i włącz ją.
  4. Zachowaj zmiany.

Image RemovedImage Added

I gotowe: funkcja multisklepu jest uruchomiona, pojawiła się również podstrona "MultisklpepMultisklep" w menu "Zaawansowane". Tam będziesz mógł zarządzać wieloma sklepami stworzonymi za pomocą PrestaShopa.

...