Child pages
  • Preferencje Administracyjne

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Strona ta zawiera ogólne funkcje i ustawienia dotyczące pracy PrestaShopa, zawiera ona 4 części:

Ogólny

Ogólne ustawienia:Image Added

Image Removed

  • Automatycznie sprawdzaj aktualizacje modułów. Możesz włączyć opcję regularnego sprawdzania nowych wersji modułów na stronie Addons. Jeśli będziesz z tego korzystać, przy module wymagającym aktualizacji pojawi się informacja "Aktualizuj"
  • Sprawdź adres IP cookie. To dodatkowa opcja bezpieczeństwa, możesz włączyć sprawdzanie, czy klient łączy się z IP zachowanego w cookie(ciasteczku) jego przeglądarki.
  • Okres ważności plików cookie Front Office. Domyślnie okres ważności ciasteczka PrestaShopa wynosi: 480 godzin (20 dni). Jeśli uważasz, że Twoje bezpieczeństwo tego wymaga, możesz skrócić ten okres.
  • Okres ważności plików cookie Back Office. Domyślnie okres ważności ciasteczka PrestaShopa wynosi: 480 godzin (20 dni). Jeśli uważasz, że Twoje bezpieczeństwo tego wymaga, możesz skrócić ten okres.

...

Ta część pomoże Ci określić dopuszczalne limity danych przesyłanych, przez Ciebie i Twoich współpracowników (nie od klientów!).

Image RemovedImage Added

Są trzy możliwe opcje, jedna ogólna i 2 szczegółowe.

...

Aby pomóc Ci w codziennym korzystaniu z PrestaShop, drużyna deweloperów dodała wiele porad i informacji pomocniczych w ramach interfejsu.

Image RemovedImage Added

  • Okienka pomocy dla Back Office. Możesz określić, czy chcesz, aby informacje dodatkowe pojawiające się w panelu administracyjnym, były nadal widoczne.

...

Powiadomienia to te małe znaczki wraz z numerami widoczne na każdej stronie back-office, na prawo od nazwy sklepu. Liczba w dymku określa ilość nowych akcji powiązanych z nimi od ostatniego razu, gdy na nie nacisnąłeś.

Image RemovedImage Added

Możesz określić otrzymywanie ich dla wybranych typów danych:

...