Child pages
  • Monitorowanie Twojego katalogu

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Strona monitorowania wyświetla części Twojego sklepu, którym musisz poświecić więcej uwagi, aby dobrze zarządzać katalogiem i upewnić się, że nic nie wymyka się z pod kontroli.

Image RemovedImage Added

Widać 4 sekcje:

...