Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Poznaj Ustawienia lokalne

Wprawdzie to oczywiste, ale sprzedajesz przez Internet, więc ludzie z całego świata mogą odwiedzać Twój sklep i zamawiać w nim produkty. Jako właściciel sklepu musisz być w stanie obsłużyć jak największą liczbę klientów. Oznacza to przetłumaczenie strony na tyle języków, ile to konieczne, uwzględnienie podatków lokalnych, systemów wagowych i jednostek walutowych, lokalnych stref geograficznych itd.

Menu „Lokalizacja” pojawiło się w wersji 1.5 PrestaShop. Gromadzi w jednym miejscu wiele ustawień lokalnych i narzędzi, które kiedyś były rozrzucone w wielu miejscach panelu administracyjnego.

Rozdział ten obejmuje następujące sekcje:

Children Display