Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Dodatkowa sprzedaż

Jest przeznaczona do zaproponowania proponowania produktów związanych z głównym produktem.

...