Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Gdy klienci są właściwie ukierunkowani

Korzystając Korzystanie z tych informacji w celu podjęcia działań na grupie docelowej może zwiększyć sprzedaż.

...

  • Rozpoczynając kampanie reklamową przeznaczoneLaunching an advertising campaign solely designed for a group of clients who may be interested in a particular offer, and having it sent at specific times or to specific locations.
  • Contact by email / newsletter from a group of clients.

In case of problems...

Real-time monitoring is not simply a tool to satisfy the curiosity of the merchants, it is an especially effective way to solve the problems of a client.

...

  • przeznaczoną wyłącznie dla grupy klientów którzy mogą być zainteresowani daną ofertą, a które zostały wysłane w określanym czasie lub do określonych lokalizacji.
  • Kontakt przez e-mail/Newsletter od grupy klientów.

W razie problemów...

Monitorowanie w czasie rzeczywistym nie jest tylko narzędziem, aby zaspokoić ciekawość kupców, jest to szczególnie skuteczny sposób rozwiązania problemów związanych z klientem.

Jeśli masz problem z klientem, czy klient ma problem ze sklepem, Strona klienta PrestaShop pozwala się skupić na konkretnym kliencie i przeglądać jego specyficzną konfiguracje, ustawienia i historie zakupów.
Można również śledzić klienta podczas swojej nawigacji na swojej stronie internetowej, strona po stronie  page after page, tak, że można pomóc w sposób terminowy i efektywny.

Products analysis

Verifying the shop and its contents

...