Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Nagrody w postaci rzeczowej (ukierunkowane promocje i spersonalizowane prezenty - zarówno produkty jaki usługi), nagrody nierzeczowe (priorytetowa obsługa zamówienia lub produktu), nagrody pieniężne (vouchery, obniżki, kompensaty).

...

Działania długotrwałe

Karty i punkty lojalnościowe, które nie tylko Loyalty card and loyalty points, which not only promote merchant-customer communication, but also offer benefits to customers (private offers, discounts).
These operations not only encourage the customer to buy, but also to regularly return to your shop.

Enliven the shop

Of course, offers and advertising attract clients and visitors, creating movement in your shop.

There are several ways to animate a shop

Newsletter

Regularly send emails to all customers of your shop, in order to give them information about new products or to address a particular topic.

Polls and surveys

Involving users by asking them questions about their use of the shop.
This may include opinion polls and satisfaction surveys.

Contests

Set up games or competitions on your shop, be they promotional or not. They will not only animate the site, but also help increase traffic, and so participate in customer loyalty.

Discussion Forum

A place in which visitors and customers are offered the opportunity to send and read messages about the shop. An ideal feature to make your shop more interactive and encourage communication between users and you.

Chatting

A place for real-time discussion, helping form communities of interest. It may even enable the creation of new services (such as online help or assistance business).wspierają komunikację między sprzedawcą a kupującym, ale także przynoszą konsumentom korzyści (oferty indywidualne, obniżki). 
Takie działania nie tylko zachęcają klienta do zakupów, ale skłaniają również do systematycznego powrotu do sklepu.

Ożywienie sklepu

Oferty i reklamy przyciągają klientów i odwiedzających, generując ruch w Twoim sklepie. 

Istnieje kilka sposobów, by ożywić sklep:

Newsletter

Wysyłaj wszystkim swoim klientom regularne maile po to, by informować ich o nowych produktach lub poruszyć określoną kwestię. 

Sondaże i ankiety

Angażuj użytkowników, pytając ich o to, w jaki sposób korzystają ze sklepu. 
Pomogą w tym sondaże i ankiety badające satysfakcję klientów. 

Konkursy

Organizuj gry i konkursy w Twoim sklepie, niezależnie od tego, czy miałyby mieć charakter promocyjny, czy nie. Nie tylko ożywią one stronę, ale również pomogą w zwiększeniu ruchu i przyczynią się do budowania lojalności.

Forum dyskusyjne

Miejsce, w którym odwiedzający i konsumenci mają możliwość zamieszczania i odczytywania informacji o sklepie to idealne rozwiązanie, by uczynić sklep bardziej interaktywnym i zachęcić użytkowników do komunikacji z Tobą. 

Czat

Dyskusja na żywo może doprowadzić nawet do wprowadzenia nowych usług (takich jak pomoc czy wsparcie online). 

Targeting customers

In order for each of your messages to have an impact, you must know which type of customers you are addressing.
Knowing your audience is essential to choose the right tools and convince each target audience.
Restricting the scope of your communication to a group of customers is the best solution if you want to provide more appropriate offers.
Personal information about customers allows you to better define the profile of the typical customer, and tailor promotions on your website according to various criteria.

...