Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Table of Contents
maxLevel3

Analiza klienta

It should be noted that visitors and customers are separate entities.

A visitor is an unknown person (not yet registered or not connected) who is browsing your store.
A client is a person that is recognized by your store (registered and connected).

Attracting visitors

In itself, making the number of visitors higher is not important. It mainly serves as an indicator for the evolution of your shop's popularity over a period of time.

Getting more subscribers

If you let your shop run itself without changing anything, the number of subscribers should be stable or decline slightly.
A strong growth or a sharp decline are indicators of a change in your shop.

Należy zwrócić uwagę, że odwiedzający i klienci to całkowicie odrębne podmioty. 

Odwiedzający to osoba nieznana (jeszcze niezarejestrowana lub niezalogowana), która przegląda Twój sklep.
Klient natomiast jest już rozpoznany przez sklep (zarejestrowany lub zalogowany).

Przyciąganie odwiedzających

Zwiększanie liczby odwiedzających samo w sobie nie ma znaczenia. Służy jedynie jako wskaźnik zmian popularności sklepu w danym okresie.

Pozyskiwanie nowych subskrybentów

Jeśli pozwolisz, by sklep żył własnym życiem, nie zmieniając niczego, liczba subskrybentów powinna być stała, ewentualnie odrobinę malejąca. 
Znaczny wzrost lub radykalny spadek są sygnałami zmiany w Twoim sklepie. 

Istnieje wiele There are a number of possible impacting changes:

...