Child pages
  • Statystyki

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Domyślnie, strona wyświetla panel statystyk, omówienie danych (wielkości) zebranych poprzez system PrestaShop począwszy od dnia uruchomienia sklepu.


Image RemovedImage Added

Menu na górze strony pozwala na wybranie przedziału czasowego, który ma zostać wyświetlony. Dostępne są trzy opcje:

...