Child pages
  • Tłumaczenia

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Wybierz plik źródłowy języka i szablon, oraz język i szablon docelowe, następnie naciśnij przycisk "Kopiuj". W większości przypadków język będzie takie sam na obydwu listach rozwijanych.

Jęsli Jeśli już istnieje katalog dla danego języka w szablonie docelowym, zostanie on zastąpiony plikami z języka źródłowego.

...